Pigment-Fleckle-Melasma รอยดำ-กระ-ฝ้า

กระ/ฝ้า เป็นเม็ดสีที่สร้างจากการทำงานของเซลสร้างเม็ดสีที่ทำงานผิดปกติ โดยเกิดจากปัจจัยทั้งภายในร่างการ (เช่น ฮอร์โมน) และภายนอกร่างกาย (เช่น แสงแดด) การรักษาจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก โดยแพทย์จะทำการประเมิณ ปัจจัยต่างๆ ค่อยให้คำแนะนำและการรักษา

ปิยะวัฒน์คลินิก มีบริการหลายอย่างเพื่อการรักษารอยดำจากกระ/ฝ้า โดยแพทย์จะผสมผสานวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าแต่ละท่าน มีทั้งการผลักวิตามินและสารสกัดจากธรรมชาติ, การกรอผลัดเซลผิวการใช้เลเซอร์ที่เหมาะสม เช่น Q switch Nd:YAG , IPL