Fight the virus

English 日本語

การต่อสู้เชื้อไวรัส เช่น ไวรัสไข้หวัดปกติเวลาเราติดเชื้อ ร่างกายเราจะใช้ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด(Innate Immunity)เข้าจัดการ

เชื้อโควิด(COVID-19)จะต่างจากไวรัสไข้หวัดตรงที่มันไปแก้ไขการทำงานของภูมิคุ้มกันของเรา ภูมิคุ้มกันเราจึงฆ่าไม่ได้ และนอกจากนั้นมันยังทำให้ร่ายกายเราหลั่งสารอักเสบที่เรียกว่า “ Cytokine storm”ซึ่งมาทำลายเนื้อเยื่อของเรา เช่น การทำลายปอด ร่างกายของเราจะกำจัดมันได้โดยใช้ภูมิคุ้มกันตัวที่ 2 ที่เรียกว่า ภูมิคุ้มกันจำเพาะ (Adaptive immunity)

เนื่องจากเด็กจะมีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ดี จึงพบว่าเด็กที่ติดเชื้อโควิด(COVID-19)จะมีอาการน้อยและหายเองได้

จากหลักการจะเห็นได้ว่าตัวหลักของร่างกายในการป้องกันและจัดการกับเชื้อไวรัส คือ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ดังนั้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การใช้BRJ เพื่อการป้องกัน จึงเป็นการป้องกันที่ถูกตามหลักการต่อสู้กับไวรัส BRJเป็นตำรับสมุนไพรช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีงานวิจัยว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั้งภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด(Innate Immunity)และภูมิคุ้มกันจำเพาะ (Adaptive immunity)1-9

 

และแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดความเครียด เมื่อเราป้องกันอย่างเต็มที่แล้วร่างกายเรายังติดเชื้อไวรัส โดยเมื่อเริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้ แสบคอ เจ็บคอ ไอ แนะนำให้ใช้ยาแก้ไข้ Antipyretic ซึ่งกลไกการทำงานคือการลดการอักเสบ10-13 พร้อมเพิ่มภูมิคุ้มกัน14-20( เรียกว่า immune booster) ก็จะทำให้ร่างกายสู้กับเชื้อได้ดีขึ้น

BRJ (อ่านเพิ่มเติม)

ยาแก้ไข้ Antipyretic (อ่านเพิ่มเติม)

References

 1. K.F. Chong, V.G. Oberholzer Ginseng – is there a use in clinical medicine? Postgraduate Medical Journal (1988) 64, 841-846
 2. Sivula, Neal J. Research and Clinical Applications of Ren Shen (Ginseng). American Journal of Traditional Chinese Veterinary Medicine. Aug2012, Vol. 7 Issue 2, p33-37. 5p.
 3. Zhai, Y. Li, W. Wang Enhancement of humoral immune responses to inactivated Newcastle disease and avian influenza vaccines by oral administration of ginseng stem-and-leaf saponins in chickens. Poultry Science Vol 90(9) 1955-1959.
 4. K. Kim, K.M. Ko. Antioxidant and Immunomodulatory Activities of Chinese Tonifying Herbs. Pharmaceutical Biology Vol 40 (5) 2002
 5. Butt MS, Pasha I, Sultan MT. Black pepper and health claims: a comprehensive treatise. Crit Rev Food Sci Nutr. 2013;53(9):875-86
 6. Singletary Keith. Black Pepper: Overview of Health Benefits. Nutrition Today: January/February 2010 Vol 45(1) 43-47
 7. Supinya Tewtrakul, Sanan Subhadhirasakul, Sopa Kummee. Anti-allergic activity of compounds from Kaempferia parviflora. Journal of Ethnopharmacology February 2008 Vol.116 (1)191–193
 8. Masood Sadiq Butta, Imran Pashaa, Muhammad Tauseef Sultanb. Black Pepper and Health Claims: A Comprehensive Treatise. Critical Reviews in Food Science and Nutrition Vol 53(2013) :875-886
 9. Keith Singletary. Black Pepper: Overview of Health Benefits. Nutrition Today: January/February 2010 Vol 45:43-47
 10. Ihsan Safwan Kamarazaman, Zulkhairi Hj. Amom, Rasadah Mat Ali. Protective effects of Tinospora crispa extracts on H2O2-induced oxidative stress and TNF-α-induced inflammation on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs). Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(15), pp. 3013-3021, 23 April 2012
 11. Regina Lourdes B. Hipol, Maria Faye Nenette M. Cariaga, Roland M. Hipol. Anti-inflammatory activities of the aqueous extract of the stem of Tinospora crispa. Journal of Nature Studies 11 (1&2): 88-95
 12. Young Min Han, Sang-Uk Woo, Min Sun Choi. Antiinflammatory and analgesic effects of Eurycoma longifolia extracts. Arch. Pharm. Res. (2016) 39:421–428
 13. P. Vaeghese, C. Ambrose, S.C. Jin. Antioxidant and anti-inflammatory activity of Eurycoma Longifolia Jack, A traditional Medicinal plant in Malaysia. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Nanotechnology vol.5; Issue4 January-March2013
 14. Areeful Haquea, Ibrahim Jantana, Syed Nasir Abbas Bukharib. Tinospora species: An overview of their modulating effects on the immune system. Journal of Ethnopharmacology 207 (2017) 67–85
 15. Waqas ahmad, Ibrahim Jantan, Endang Kumolosasi. Immunostimulatory effects of the standardized extract of Tinospora crispa on innate immune responses in Wistar Kyoto rats. Drug Design, Development and Therapy 2015:9 2961–2973
 16. Walaa Najm Abood, Iman Fahmi, Mahmood Ameen Abdulla. Immunomodulatory effect of an isolated fraction from Tinospora crispa on intercellular expression of INF-ꝩ, IL-6 and IL-8. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014, 14:205
 17. Waqas Ahmada, Ibrahim Jantanb, Endang Kumolosasib. Immunomodulatory effects of Tinospora crispa extract and its major compounds on the immune functions of RAW 264.7 macrophages. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(15), pp. 3013-3021, 23 April 2012
 18. Lutfi Chabib, Wildan Khairi Muhtadi, Muhammad Ikhwan Rizki. Potential medicinal plants for improve the immune system from Borneo Island and the prospect to be developed as nanomedicine. MATEC Web of Conferences 154, 04006 (2018)
 19. Surajit Bhattacharjee, Gaurav Gupta, Parna Bhattacharya. Quassin alters the immunological patterns of murine macrophages through generation of nitric oxide to exert antileishmanial activity. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2009) 63, 317–324
 20. Aminda Nur Arifah, Nurkhasanah Fakultas Farmasi. The effect of Ethyl Acetate Fraction of Ethanolic extract of Pasak Bumi (Eurycoma longifolia Jack) on macrophages phagocytic activity in vitro. Pharmaçiana, Vol. 4, No. 1, 2014: 9-14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *