Why Face Lift:  Ulthera, HIFU, Thermage  Doesn’t Work?

บทความโดย นพ.ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ พญ.ทิวานันท์ พรหมวรานนท์
English: Scroll down

 

การยกกระชับหน้าไม่ได้ผล!!!

หลายๆคนอาจเจอปัญหานี้ คือ เสียเงินทำหน้าแต่ไม่ได้ผล หน้าไม่ยก ไม่กระชับ หรือบางทีอาจได้ผลดีในครั้งแรก แต่ครั้งต่อๆไปผลการรักษาลดลง หรือไม่ได้ผลเลย

ทำไม เกิดอะไรขึ้น อะไรเป็นสาเหตุ?

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับการทำงานของ Ulthera, HIFU และ Thermage เครื่องยกกระชับเหล่านี้ปล่อยพลังงานออกมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจน การเรียงตัวใหม่ของคอลลาเจน และทำให้เกิดการยกกระชับขึ้นผ่านกระบวนการหายของแผล (Wound healing process) ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการหายของแผลจึงมีผลต่อประสิทธิภาพของการรักษาด้วยเครื่องยกกระชับ

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการหายของแผล

 • การไหลเวียนของเลือดและการหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยออกซิเจน

การไหลเวียนของเลือดที่ดีทำให้สามารถลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารมายังเนื้อเยื่อปลายทางได้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของกระบวนการหายของแผล

 • อายุ

หลายการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า อายุที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การหายของแผลช้าลง

 • ฮอร์โมนเพศ

ฮอร์โมนเพศมีบทบาทกับการบกพร่องในการหายของแผลโดยสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น ในผู้ชายสูงอายุพบว่ามีการหายของแผลช้ากว่าผู้หญิงสูงอายุ แสดงให้เห็นว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิง (estrone และ 17B-estradiol), ฮอร์โมนแอนโดรเจนในเพศชาย (testosterone และ 5a-dihydrotestosterone หรือ DHT) และฮอร์โมน dehydroepiandrosterone (DHEA) มีผลต่อกระบวนการหายของแผลอย่างมีนัยสำคัญ

 • ความเครียด

ความเครียดส่งผลต่อสุขภาพและพฤติกรรมอย่างมาก โรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน, และการหายของแผลที่แย่ลง สัมพันธ์กับความเครียดทั้งสิ้น

 • สุขภาพ

ปัญหาสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน, ภาวะนอนไม่หลับ และอื่นๆ ทำให้กระบวนการหายของแผลแย่ลงได้

ทำอย่างไรให้กลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเหล่านี้ยังคงได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากการรักษาด้วยเครื่องยกกระชับ

 • แก้ไขระบบไหลเวียนเลือดและการหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ที่Piyawat Clinic แพทย์แนะนำให้ทาน Blood tonic ซึ่งเป็นอาหารเสริมจากธรรมชาติ 100% ช่วยปรับระบบไหลเวียดเลือดให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

 • ผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วย Ulthera หรือ Hifu ที่Piyawat Clinic จะได้รับ Blood tonic โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • สำหรับผู้สูงอายุ คนที่มีปัญหาฮอร์โมนต่ำ หรือคนที่มีปัญหาสุขภาพ

เราแก้ไขโดยการอาหารเสริมสูตรพิเศษ ซึ่งจะช่วยแก้ไขกระบวนการหายของแผล ทำให้กระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการยกกระชับผิวที่ดีขึ้น

 • สำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วย Ulthera หรือ Hifu จะได้ทำทรีทเม้นท์นี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • สำหรับคนที่มีภาวะนอนไม่หลับ มีความเครียด

นอกจากอาหารเสริมสูตรพิเศษแล้ว ในผู้เข้ารับการรักษาที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ หรือมีภาวะเครียด แพทย์จะจ่ายยาสมุนไพรที่ช่วยแก้ไขภาวะเหล่านี้ด้วย

 • จำนวน shot ที่ใช้ในการรักษา และเทคนิคการยิง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ
 • จำนวน shot ที่ใช้ จะแตกต่างกันในแต่ละคน หน้าซีกขวาและซ้ายในคนเดียวกันอาจต้องใช้จำนวน shot ที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น “การไม่จำกัดจำนวน shot ในการรักษา” จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด
 • เทคนิคการยิง มีบทบาทสำคัญต่อผลลัพธ์จากการรักษา ใบหน้าแต่ละคนย่อมมีปัญหาที่แตกต่างกัน การออกแบบเทคนิคการยิงให้เหมาะสมกับแต่ละคนจึงจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

“ถ้าคุณเคยประสบกับปัญหาการรักษาด้วยการยกกระชับไม่ได้ผล หรือถ้าคุณมีปัญหาทางสุขภาพที่ส่งผลต่อผลลัพธ์จากการรักษา แนะนำปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ปิยะวัฒน์คลินิกเพื่อการรักษาที่เหมาะสม”

Article by DR.Piyawat POOMSUWAN  DR.Tiwanan PROMVARANON

Face Lift doesn’t work!!!

Many people may face this problem, which is losing money to do Ulthera, Hifu or Thermage. But it doesn’t work. The face doesn’t lift, doesn’t tighten. Or perhaps it works well the first time. But the next time the treatment effect decreases or does not work at all.

What happened? Why didn’t Face Lift work?

First of all, we have to know how Ulthera, Hifu or Thermage work. Basically, Ulthera, HIFU, Thermage emit energy to stimulate collagen synthesis, skin remodelling and lifting by wound healing process. Therefore, the factor affecting the wound healing process will have an effect on the effectiveness of the treatment.

Factor affecting would healing process

 • Blood circulation and oxygenation

Blood circulation delivers oxygen and nutrients which are major factors for would healing process

 • Age

Many studies showed increased age is a major risk factor for impaired wound healing.

 • Sex Hormone

Sex hormones play a role in age-related wound-healing deficits. Compared with aged females, aged males have been shown to have delayed healing of acute wounds. A partial explanation for this is that the female estrogens (estrone and 17β-estradiol), male androgens (testosterone and 5α-dihydrotestosterone, DHT), and their steroid precursor dehydroepiandrosterone (DHEA) appear to have significant effects on the wound-healing process.

 • Stress

Stress has a great impact on human health and social behavior. Many diseases—such as cardiovascular disease, cancer, compromised wound healing, and diabetes—are associated with stress.

 • Health condition

Health problems such as diabetes, insomnia and other health problems show impairment of wound healing process.

How to improve treatment result in these people with problems?

 • Improve blood circulation and oxygennation by natural supplements. At Piyawat Clinic, doctor will prescribe “Blood Tonic”. It is 100% natural that helps improve blood circulation. Blood Tonic is free for Ulthera or HIFU treatment.
 • For elderly people, people with low hormones, or people with health problems, we improve wound healing by stem cell treatment and special-blended supplement. These will help improve wound healing process that effect collagen synthesis, skin tightening and skin lifting. Stem cell treatment and special-blended supplement are free of charge for Ulthera and HIFU treatment.
 • For Insomnia and stress, if need, doctor will prescribe herbal medicine to improve the problem. Stem cell treatment and special-blended supplement will be used to improve the skin too.
 • Treatment shots and technique are also very important aspect.
  • Treatment shots are needed vary in each individual. Left side and right side of each one also requires different number of shots. So “unlimited treatment shots” should be the best choice for the best result.
  • Treatment technique plays an important role in the treatment outcome. Each person has different facial problem.  Treatment technique designed for individual problem will get the maximum result.

If you have experience that face Lift didn’t work well or if you have any factors which may affect the treatment outcome, please consult our doctor for proper treatment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *