Melasma treatment

6 Rules for Melasma treatment

                 Article by DR. PIYAWAT POOMSUWAN

                 บทความโดย นพ.ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ
English (Click)
日本語

ข้อควรปฏิบัติ 6 เรื่องในการรักษาฝ้าให้ได้ผลดี

การรักษาฝ้ามีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการรักษา บางคนรักษาแล้วได้ผลดี บางคนรักษาแล้วไม่ค่อยได้ผล หรือ บางคนรักษาแล้วฝ้าเข้าขึ้นกว่าเดิม หลักการข้อการรักษาต่อไปนี้เป็นหลักการที่ควรรู้และควรปฏิบัติในการรักษาฝ้า

กฎข้อที่ 1 “ฝ้ารักษาไม่หาย” ฝ้าเกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลสร้างเม็ดสี เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันไม่สามารถรักษาฝ้าให้หายขาดได้ การรักษาฝ้าสามารถทำให้ฝ้าค่อยๆจางลงและช่วยให้เซลผิวของเราฟื้นตัวขึ้น โดยเครื่องเลซอร์รุ่นใหม่ที่ทำร่วมกันทรีตเมนต์ที่เหมาะสม นอกจากจะทำให้ฝ้าจางลงแล้วยังช่วยให้เซลผิวหนังฟื้นตัวซึ่งสามารถเห็นได้จากการจางลงของเม็ดสี การกระชับรูขุมขน ริ้วรอยเล็กๆดีขึ้น และคุณภาพผิวดีขึ้น

กฎข้อที่ 2ฝ้าที่จางลงสามารถเข้มขึ้นใหม่ได้” เนื่องจากฝ้าสามารถถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยภายนอก เช่น แสงแดด และจากปัจจัยภายในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนในร่างกายของเรา ดังนั้น การรักษาฝ้าจึงควรรักษาต่อเนื่องโดยทำการรักษาซ้ำก่อนเม็ดสีจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ เช่นการรักษาด้วยเลเซอร์ควรทำทุก 2-4 สัปดาห์

กฎข้อที่ 3 การดูแลตัวเอง” การดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการรักษาฝ้า ไม่มีแพทย์คนไหนสามารถรักษาคุณได้หากคุณไม่ดูแลตัวอง จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ฝ้าสามารถถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยภายนอก เช่น แสงแดด และจากปัจจัยภายในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนในร่างกายของเรา ดังนั้นการดูแลปกป้องผิวอย่างสม่ำเสมอ เช่น การใช้ไวเทนนิ่งครีม การใช้วิตามินซีทาผิว การใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพดีพอและเหมาะสมกันภูมิอากาศ โดยครีมกันแดดที่ใช้ในกระเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อน เหงื่อออกง่าย ควรใช้ครีมกันแดดที่ติดผิวได้ดีกว่าครีมกันแดดปกติ

ยิ่งไปกว่านั้น การดูแลสุขภาพจากภายในก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน การเข้มขึ้นของฝ้าอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ปัญหาจากสุขภาพภายในร่างกาย ความเครียด การนอนไม่หลับ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อวิเคราะปัญหาและแก้ไขให้ถูกจุด ที่ปิยะวัฒน์คลินิกมีการใช้สมุนไพรซึ่งได้รับทะเบียนยาอย่างถูกต้องในการรักษาปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

กฎข้อที่ 4 “ต้องปรึกษาแพทย์” การได้รับตรวจ การวิเคราะห์ และวางแผนการรักษาเป็นสิ่งสำคัญ ท่านควรสอบถามเรื่องต่างๆให้เข้าใจก่อนเริ่มการรักษา

กฎข้อที่ 5 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือ” ข้อนี้เป็นข้อสำคัญอีกข้อหนึ่ง เนื่องจากเครื่องเลเซอร์ที่ใช้ในการรักษาฝ้ามีชื่อเครื่องเหมือนกัน เช่น Q switch ND YAG แต่มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่างกันมาก จึงควรเลือกรักษาโดยใช้เครื่องรุ่นใหม่ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก US DFA ซึ่งจะเป็นเครื่องที่มีประสิทฺภาพดี ปลอดภัย และแก้ไขปัญหาที่พบได้ในเครื่องรุ่นเดิม ท่านสามารถถามคลินิกได้เลยว่าใช้เครื่องรุ่นใดในการรักษา

กฎข้อที่ 6 “ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติการรักษาฝ้าเป็นการรักษาต่อเนื่อง จึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติซึ่งมีประสิทธิภาพดีและมีความปลอดภัย ที่ปิยะวัฒน์คลินิกเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการทำทรีตเมนต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใช้ประจำวันและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กินเพื่อการรักษาจากภายในก็เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเช่นกัน โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากองค์การอาหารและยา( อย.)

6 Rules for Melasma Treatment

Melasma has many factors that affect the treatment. Some people get good treatment results. Some people get poor results, or some people get worse. The following are the principles that should be known and should be done in the melasma treatment.

Rule No. 1 “Melasma cannot be cured”

Melasma is caused by the malfunction of the pigment cells. The newest technology available today cannot cure melasma. Melasma can be gradually faded and the treatment help our skin cells function recover. A new model laser treatment combined with suitable treatments can fade the pigment and helps the skin cell function to recover, which can be seen from the fading of the pigment, tightening of pores, improving of fine wrinkles and skin quality.

Rule No. 2: “Faded blemishes can come back again”

Because melasma can be stimulated by external factors such as sunlight and from internal factors such as hormones in our body. Therefore, melasma treatment should be continued by repeated treatment before the pigment is regenerated such as skin treatment should be done every 2-4 weeks.

Rule No.  3 “Take care of yourself”

Taking care of yourself is very important in the treatment of melasma. No doctor can help you if you don’t take care of yourself.

From the above Melasma can be stimulated by external factors such as sunlight and from internal factors such as hormones in our body. Therefore, doctor highly recommend using daily product to protect the skin regularly, such as whitening cream, vitamin C and sunscreen. You may need sunscreen that is effective enough and suitable for the weather. In Thailand which has hot weather and easy sweating, you may need sunscreen that is attached to the skin better than usual.

In additional, taking care of health from the inside is also important. Darkening can be caused by hormonal changes, problems from internal health, stress and insomnia. Therefore, you should consult a doctor to analyze the problem and solve it correctly. At Piyawat Clinic, we use herbal medicines, which have been properly FDA registered, to treat the problems efficiently and safely.

Rule No. 4 “Must consult a doctor”

Your skin should be examined and analyzed by doctor for treatment plan. You should ask doctor until you understand your problems and treatment plan.

Rule No. 5 “Efficiency and Safety of Tools”

This is another important item. Because the laser used to treat melasma has the same name such as the Q switch ND YAG laser. There are so many Q switch laser models which are very different in the quality and efficiency. The new model is developed for more effectiveness and getting rid of the complication that may be found in the old model. which has been certified by the US DFA, which is a good, safe and more effective than the old model. You can ask the clinic which laser model is used in the treatment.

Rule No. 6Natural products”

Melasma is required regular treatment that why you need products from naturals which are effective and safe.   At Piyawat Clinic, we always use natural products for treatment procedures. Home- used daily products and supplements are also so from natural. All natural products are officially certified by FDA.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *