How to deal with outbreak (วิธีการรับมือโรคระบาด)

Article by Dr.Piyawat POOMSUWAN
บทความโดย นพ.ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ
English (Click)

วิธีการรับมือโรคระบาด

ในขณะนี้ทุกคนกังวลกับโรคระบาดทั้ง COVID-19, ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A และ ไข้หวัดตามฤดูกาล วิธีรับมือกับโรคร้ายที่แพร่ระบาดวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเอง และหากเราได้รับเชื้อโรคแล้วสิ่งที่จะฆ่าโรคร้ายที่ดีที่สุดคือภูมิคุ้มกันของเราเอง

ข้อควรปฏิบัติควรจำด้วยคำย่อ 3 ไม่ คือ ไม่รับไม่อ่อนแอไม่รอช้า

 1. ไม่รับ คือ การไม่รับเชื้อ โดย
  • กินอาหารปรุงสุกใหม่ และ ใช้ช้อนกลาง
  • การเลี่ยงในการเข้าไปในที่แออัด หรือมีคนมาก หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • ทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอด้วยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือ แอลกอฮอล์เจล แนะนำให้พกแอลกอฮอล์เจลติดตัวเนื่องจากสามารถใช้ได้สะดวก โดยแนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้น 70% และผสมสารธรรมชาติที่ช่วยถนอมผิว เช่น Aloe vera เพื่อสามารถใช้ได้บ่อยโดยไม่ให้ระคายเคืองผิว
 2. ไม่อ่อนแอ คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดย
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ หากนอนไม่หลับ แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติก่อนการใช้ยาเคมีเพื่อช่วยในการนอน เช่น Baganna N เป็นตำรับยาจากธรรมชาติ 100%ซึ่งมีสรรพคุณบรรเทาอาการนอนหลับไม่สนิท ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. อย่างถูกต้อง ได้รับการตรวจสอบเชื้อและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานของการผลิตยา
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและวิตามินที่เพียงพอ
  • รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารBRJ ประกอบด้วยโสม กระชายดำ พริกไทยดำ ซึ่งมีสรรพคุณเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และ ได้รับการขึ้นทะเบียน อย.อย่างถูกต้อง
 3. ไม่รอช้า คือ การรักษาให้เร็วที่สุดเมื่อเริ่มมีอาการ
  • เมื่อเริ่มมีอาการ เช่น เริ่มมีไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ควรรักษาโดยพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ และรับประทานยาแก้ไข้ เช่น ยาแก้ไข้ Antipyretic capsule ของ Piyawat Clinic ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยใช้สารธรรมชาติ 100% ที่มีงานวิจัยในการลดการอักเสบและเพิ่มภูมิคุ้มกันจึงมีสรรพคุณในการลดไข้และต่อต้านเชื้อได้ดี ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ได้รับการตรวจสอบเชื้อและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานของการผลิตยา
  • หากท่านรับการรักษาเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์เมื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดต่อไป

 


How to deal with outbreak
At this time, everyone is worried about the outbreak, including COVID-19, influenza A and seasonal flu. There are currently no vaccines to prevent COVID-19. The best way to deal with infectious diseases is to protect yourself. If you get infected with these germs, they can be destroyed by improving your own immunity.

Principles should be remembered with acronyms 3 Don’t are Don’t get -Don’t weak – Don’t wait

 1. “Don’t get” is Don’t get infected by
  • Eat newly cooked food and use a shared spoon.
  • Avoidance of getting into crowded areas. If unavoidable, should wear a face mask at all times.
  • Clean your hands regularly by washing your hands with soap and water or alcohol gel. Recommended to carry alcohol gel because it is convenient to use. 70% Alcohol gel with natural skin moisturizer such as aloe vera is recommended to use. aloe vera will help prevent skin irritation.
 2. “Don’t (be) weak” is to strengthen the body’s immunity by
  • Exercise regularly
  • Get enough sleep. If you can’t sleep well, it is recommended to use natural products before using chemical drugs to help sleep such as “Baganna N” “Baganna N” is a 100% natural medicine which has properties to alleviate sleep disorders. It has been passed FDA registration as an herbal medicine and passed testing for germs and contaminant according to standards of pharmaceutical manufacturer.
  • Eat healthy foods, such as vegetables and fruits, in order to receive enough nutrients and vitamins.
  • Take natural supplements that have properties to help strengthen immunity such as BRJ. It is a natural supplement composed of ginseng, black galingale, black pepper, which have properties to strengthen immunity. BRJ has been passed FDA registration as natural supplement.
 1. “Don’t wait” is getting treatment as soon as possible when symptoms begin.
  • When we have symptoms such as fever, we should be treated by getting enough rest, drinking enough water and taking anti-fever medicine such as Antipyretic capsule.
  • Piyawat Clinic’s Antipyretic capsule has been developed using 100% natural ingredients. The selected ingredients have scientific researches supporting for anti-inflammatory and immunomodulatory properties which results in the antipyretic and anti-viral effects. Antipyretic capsule has been passed FDA registration as an herbal medicine. This herbal medicine has been tested for germs and contaminant according to standards of pharmaceutical manufacturer.
  • If you have received basic treatment and do not get improve. You should consult a doctor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *