PT For Brain Health and Sleep

日本人  Scroll down for English

PT เป็นตำรับสมุนไพรเพื่อบำรุงสุขภาพของสมองและการนอนหลับ สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง สมองควบคุมความคิด ความจำ การเคลื่อนไหว ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ รวมถึง อวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนในทุกๆวันที่เราอายุมากขึ้น ร่างการเราจะค่อยๆเสื่อมลงตามวัย สมองของเราก็เสื่อมลงด้วยเช่นกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สมองเสื่อมลงจะมีอาการต่างๆที่พบได้บ่อย เช่น อาการนอนหลับไม่สนิท อ่อนเพลีย ง่วงนอนช่วงกลางวัน สมองช้าคิดอะไรไม่ค่อยออก มีอาการหลงลืมง่าย โรคสมองเสื่อม หลงลืม และอัลไซเมอร์

PT ประกอบด้วยสมุนไพร Radix Rehmanniae Praeparata, Fructus Corni, Rhizoma Dioscoreae, Rhizoma Alismatis, Poria and Cortex Moutan Radicis. สมุนไพรเหล่านี้มีข้อมูลทางวิทยศาสตร์สนันสนุนว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพของสมอง เช่น การช่วยฟื้นฟูความจำและการทำงานของสมอง ป้องกันอาการหลงลืม ลดความเครียด ป้องกันเซลสมองถูกทำลาย ลดการอักเสบ ช่วยฟื้นฟูเซลสมองที่ถูกทำลาย ลดการเกิดสารเบต้าอะมัยลอยด์ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ ( ข้อมูลตามเอกสารอ้างอิง)

PT ไม่ใช่อาหารเสริม แต่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพร การขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพรจะต้องผ่านการกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียด ตัวยาสมุนไพรจะถูกส่งตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าปลอดภัยจริง และปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน PT เป็นตำรับยาที่ นพ.ปิยะวัฒน์ คิดค้นและปรุงโดยใช้สมุนไพร100% ปราศจากสารเคมี หากท่านสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาปรึกษาแพทย์

PT is an herbal formula to improve brain health and sleep. The brain is one of the most important organs. The brain controls our thoughts, memory and speech, movement of the arms and legs, hormonal organs and the function of many organs within our body. As we age, brain aging is inevitable. It affects everyone, or every brain. Brain aging is a major risk factor for most common symptoms such as insomnia, daytime sleepiness, brain fog, cognitive impairment, neurodegenerative diseases, dementias including Alzheimer’s disease.

PT contains Radix Rehmanniae Praeparata, Fructus Corni, Rhizoma Dioscoreae, Rhizoma Alismatis, Poria and Cortex Moutan Radicis. These are scientific research data supported these herbs benefit for brain health such as improving memory and cognitive deficit, preventing dementia, improving anxiety, protecting neural cell damage, decreasing inflammations, promoting regenerative responses in injured neurons, and ameliorating beta amyloid that involve in Alzheimer’s disease. (Please scroll down for scientific reference)

PT is not a supplement, but it is an herbal medicine. The registration for herbal medicine takes many processes and much more difficult than the supplement registration. All herbal ingredients are checked in laboratory to confirm safety in medical grade and are proved that there are not any contaminations. It formulated by Dr.Piyawat and produced from 100% natural herbal ingredients. For the best result, please consult doctor for more information

Reference

 1. Zhihong Lin, Jie Gu, Jin Xiu. Traditional Chinese Medicine for Senile Dementia. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2012, Article ID 692621, 13 pages
 2. Xiu Zhang, Aihong Zhang, Bo Jiang. Further pharmacological evidence of the neuroprotective effect of catalpol from Rehmannai glutinosa. Phytomedicine15 (2008) : 484-490
 3. Yunkyung Han, Hyo Won Jung, Joo Young Lee. 2,5-Dihydroxyacetophenone Isolated from Rehmanniae Radix Preparata Inhibits Inflammatory Responses in Lipopolysaccharide-Stimulated RAW264.7 Macrophages. Journal of Medicinal Food 15 (6) 2012, 505–510
 4. Ying Cui, Chunlei Rong, Junming Wang. Mechanism-based anti-anxiety effects of polysaccharides extracted from Shudihuang (Radix Rehmanniae Preparata) by two-dimensional electrophoresis analysis in rat hippocampus proteins. Journal of Traditional Chinese Medicine 2013 August15;33(4):524-530
 5. Zhiming Xia, Rui Zhang, Pingping Wu. Memory effect induced by beta-amyloid plus glutamate receptor agonist is alleviated by catalpol and donepezil through different mechanism. Brain Research 1441(2012): 27-37
 6. Seung-Young Hong, Woo-Sik Jeong, Mira Jun. Protective Effects of the Key Compounds Isolated from Corni fructus against β-Amyloid-Induced Neurotoxicity in PC12 Cells. Molecules 2012, 17, 10831-10845
 7. Bai-liu Ya, Chun-yang Li, Lan Zhang. Cornel Iridoid Glycoside Inhibits Inflammation and Apoptosis in Brains of Rats with Focal Cerebral Ischemia. Neurochem Res (2010) 35:773–781
 8. Jeong-Hyun Yoon, Kumju Youn, Chi-Tang Ho. p‑Coumaric Acid and Ursolic Acid from Corni fructus Attenuated β‑Amyloid25−35-Induced Toxicity through Regulation of the NF-κB Signaling Pathway in PC12 Cells. J. Agric. Food Chem. 2014, 62, 4911−4916
 9. Q. Lin, Michelle T. Ho, Lesley S. Lau. Anti-acetyl cholinesterase activities f traditional Chinese mesicine for treating Alzheimer’s disease. Chemico-Biological Interactions 175 (2008): 352–354
 10. Jae-Min Lee, UK Namgung, Kwon-Eui Hong. Growth-promoting Activity of Sanyak (Dioscoreae rhizoma) Extract on Injured Sciatic Nerve in Rats. J Acupunct Meridian Stud 2009;2(3):228−235
 11. Qing Xiang, Wen-Yun Zhou, Zhu Wen. Neuroprotective effects of Rhizoma Dioscoreae polysaccharides against neuronal apoptosis induced by in vitro hypoxia. Experimental and Therapeutic Medicine 10(2015): 2063-2070
 12. Kyoung Hwan Jegal, Sung Jun Park, Chang Yul Kim. Effect of Poria Cocos on the Scopolamine-induced Memory Impairment and Its Underlying Molecular Mechanism. Korean J. Oriental Physiology & Pathology 24(2) 2010 :228∼235
 13. Mengjie Wu and Zhiyuan Gu. Screening of Bioactive Compounds from Moutan Cortex and Their Anti-Inflammatory Activities in Rat Synoviocytes. eCAM 2009;6(1)57–63
 14. Joo Youn Kim, Hyun Soo Ju, Ju Yeon Ban. Moutan Cortex Extract Inhibits Amyloid β Protein (25-35)-induced Neurotoxicity in Cultured Rat Cortical Neurons. Korean J. Medicinal Crop Sci. 16(6) 2008: 409 −415