Alcohol Gel Hand Cleanser

日本語

English (Scroll down)

แอลกอฮอสส์เจล พกสะดวก กลิ่นหอม สัมผัสนุ่มไม่ระคายเคืองมือ

 • แอลกอฮอล์ 70%
 • ล้างมือไม่ต้องใช้น้ำ
 • พร้อมบำรุงผิวด้วย Aloe vera ป้องกันผิวแห้งกร้าน
 • ผ่านการขึ้นทะเบียน อย.
 • ขนาดสะดวกในการพกพา 40 ml.
 • ราคา 50 บาท

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการสั่งซื้อได้ที่ Piyawat Clinic ทองหล่อ 23 หรือ คลิกเพื่อ add line

https://lin.ee/lJ6sq66

 

Alcohol Gel Hand Cleanser
 • Alcohol 70%
 • Clean hands without using water
 • Nourish skin with Aloe vera to prevent dryness
 • FDA approved
 • Size convenient to carry 40 ml.
 • Price 50 Baht

For more information, please contact Piyawat Clinic (located at Thonglor23) or click to add line

https://lin.ee/lJ6sq66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *