Underarm Treatment รักแร้ขาวเนียน

ปัญหาของรักแร้ ประกอบด้วย ขนรักแร้ , รักแร้ดำ , รักแร้เหี่ยว เราสามารถดูแก้ไขปัญหาทั้ง 3 อย่างพร้อมๆ กัน ด้วยการผสมผสานประสิทธิภาพของเลเซอร์ , วิตามิน และการยกกระชับ หลังจากการรักษาครั้งแรกจะเห็นผลได้ชัดเจน ช่วยให้  “มั่นใจ เวลาใส่เสื้อแขนกุด”