Thread Lift ร้อยไหม

นพ.ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ เป็นแพทย์คนแรกๆ ของเมืองไทย ที่ใช้การร้อยไหมในการยกกระชับผิวคนไข้ โดยการใช้เทคนิคเฉพาะตัว และใช้ไหมเส้นเล็กเท่านั้น เนื่องจากมีความเชื่อที่ว่า ไหมเส้นที่ใหญ่เกินไปแม้ว่าจะยกกระชับได้ดีกว่า แต่อาจเกิดพังผืดได้ในภายหลัง นพ.ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ จึงใช้ไหมเส้นเล็กและใช้เทคนิคในการเรียงเส้นไหมอย่างเหมาะสมในการยกกระชับผิว