Acne สิว…. “รักษาสิว ไม่ต้องกินยา”

จากประสบการณ์การทำวิจัยเรื่องสิว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ทำให้ นพ.ปิยะวัฒน์ ได้มีความรู้เรื่องสิวอย่างลึกซึ้ง และได้พัฒนาเทคนิค และผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการักษาสิว โดยมุ่งหวังว่าผู้ที่เป็นสิวซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก จะสามารถรักษาสิวได้โดยไม่ต้องกินยา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างการ   การรักษาสิวที่ปิยะวัฒน์คลินิกจึงไม่ใช้ยากินเพื่อการรักษา เราจะใช้ทรีทเม้นท์ และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการรักษาสิวอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกินยา

“รักษาสิว ไม่ต้องกินยา”