Arm Sagging ต้นแขนหย่อนยาน

นอกจากผิวหน้าแล้ว แขนก็สามารถบ่งบอกอายุได้เช่นกัน แขนอาจมีปัญหาหย่อยคล้อยอย่างเดียว หรือมีปัญหาไขมันส่วนเกินร่วมด้วยก็ได้

เราสามารถกระชับแขนได้หลายวิธี เช่น การใช้ HIFU (ไฮฟู) การใช้คลื่นวิทยุ , การร้อยไหม โดยแพทย์จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป

การลดไขมันส่วนเกิน สามารถใช้เครื่องนวดลดไขมันได้