Filler ฟิลเลอร์ (Hyaluronic filler)

Filler (ฟิลเลอร์) เป็นการเติมเต็มสาร Hya บริเวณร่องลึก หรือเพื่อการปรับรูปหน้า เช่น ปรับรูปคาง

 • ทำไมต้องต้อง Hya (ไฮยา , Hyaluronic filler) เพราะ
  1. Hya เป็นสารที่มีอยู่ในผิวเราอยู่แล้วตามธรรมชาติ โดยร่างกายมีการสร้างและทำลายสารนี้อยู่ตลอดเวลา เมื่อเราอายุมากขึ้น การสร้างน้อยกว่าการทำลายจึงทำให้สารนี้ลดลง ผิวยุบตัวลง
  2. Hya (ไฮยา , Hyaluronic filler) มียาสำหรับสลายในกรณี ฉีดแล้วไม่ชอบ สามารถสลายออกได้
 • Filler (ฟิลเลอร์) ใช้ทำอะไรได้บ้าง
 1. Filler (ฟิลเลอร์) ใต้ตา
 2. Filler (ฟิลเลอร์) ร่องแก้ม
 3. Filler (ฟิลเลอร์) ปรับรูปหน้า
 4. Filler (ฟิลเลอร์) ปรับรูปคาง
 5. Filler (ฟิลเลอร์) หน้าผาก
 6. Filler (ฟิลเลอร์) เติมเต็มขมับ
 7. Filler (ฟิลเลอร์) เติมเต็มหลุมสิว