ร่องใต้ตาหรือร่องน้ำตา (Tear trough deformity)

ร่องใต้ตา ร่องน้ำตา Tear Trough
ร่องใต้ตา ร่องน้ำตา Tear Trough
日本語

ปัญหาร่องใต้ตาหรือร่องน้ำตา (Tear trough deformity)

ดวงตาเป็นจุดเด่นสำคัญของใบหน้า ดวงตาและสุขภาพผิวรอบดวงตาจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้เราดูดี ดูสดใสและ ดูอ่อนเยาว์

ปัญหาร่องใต้ตาหรือร่องน้ำตา(Tear trough deformity)จะเห็นเป็นร่องลึกแล้วมักพบว่ามีรอยคล้ำใต้ตาร่วมด้วยซึ่งมักทำให้หน้าไม่สดใสดูอ่อนเพลีย เหนื่อย ง่วงๆเศร้าๆ

เมื่ออายุมากขึ้นเกิดส่วนประกอบของผิวบางลง สารใต้ผิวลดลง( Volume loss) กระดูกเบ้าตาหดตัว(Bone recede) ร่วมกับการหย่อนคล้อยลงของผิวหน้าส่วนกลาง(Midface) ทำให้เกิดร่องใต้ตา ซึ่งบางคนอาจซ้ำเติมมากขึ้นอีกด้วยการยื่นลงมาของถุงใต้ตา

ปัญหาร่องใต้ตาหรือร่องน้ำตา(Tear trough deformity) แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ

ระดับที่1 เป็นร่องตื้นๆบริเวณใต้ตาด้านใน

ระดับที่2 ร่องลึกมากขึ้นและยาวออกด้านข้าง

ระดับที่ 3 ร่องลึกใต้ตาตลอดแนว

การรักษา

แพทย์จะทำการรักษาการแก้ไขตามสาเหตุของปัญหาหาและความรุนแรงของปัญหาร่องใต้ตาหรือร่องน้ำตา(Tear trough deformity)

 • ระดับที่1
  • หากแพทย์ประเมินว่าเกิดจากการหย่อนคล้อยเป็นหลักสามารถรักษาด้วยการยกกระชับ เช่น Ulthera
  • หากแพทย์ประเมินว่าเกิดจากการพร่องลงของสารใต้ผิวหรือผิวหนังบางลงสามารถแก้ไขได้ด้วยการฉีดสารเติมเต็ม(Filler)
 • ระดับที่ 2 และ ระดับที่ 3 มักเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน มักต้องแก้ไขด้วยการยกกระชับ เช่น Ulthera ร่วมกับการฉีดสารเติมเต็ม(Filler)

 

 • ในกรณีไม่ต้องการรักษาด้วยการฉีดสารเติมเต็ม(Filler) สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม
 • การรักษาเสริม เช่น การกินคอลลาเจนอย่างสม่ำเสมอ การกินสมุนไพรบำรุงจากภายใน จะช่วยให้การรักษาได้ผลดีขึ้น

Tear Trough Deformity

The eyes are the main focus of the face. Eyes and the skin quality around the eyes are very important to make us look good, look fresh and young.

 

Tear trough can be seen as a deep groove and are often found to have dark circles under the eyes which often make the face look tired, sleepy or sad.

 

As we age, our skin become thin. The substance under skin loss volume. The eye socket bone recedes. And the central surface (Midface) is sagging. All processes cause a groove under the eyes which may aggravate with the protrusion of the bags.

 

Tear trough can be classified to 3 level

 • Level 1: shallow groove limited to tear trough.
 • Level 2: the groove became deeper and extended laterally.
 • Level 3: the groove became deep and extended full.

Treatment

The doctor will treat tear trough according to the cause of the problem and the severity.

 • Level 1:
  • If the doctor determines that major problem come from sagging, it can be treated with a lifting or tightening such as Ulthera
  • If the doctor determines that major problem come from Volume loss, it can be corrected by filler injection.
 • Level 2 and Level 3:
  • These are caused by combination of all processes above which may need to be lifting or tightening combined with volume filling such as Ulthera+filler injection.
 • If you do not want to be treated with a filler, doctor will make an appropriate treatment plan.
 • Additional treatment, such as collagen supplement or special herbal formula will help improve our skin from inside out. These will help improve the treatment results.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *