Common Hair Thinning in Women ปัญหาผมบางที่พบได้บ่อยในผู้หญิง

ปัญหาผมบางที่พบได้บ่อยในผู้หญิง

 • ลักษณะอาการ: ผมค่อยๆเส้นเล็กบางลง ระยะห่างของเส้นผมมากขึ้น ผมจะไม่หลุดร่วงจนหมด
 • มักพบ2แบบ คือ
  • บริเวณกลางศีรษะซึ่งเวลาแสกผมจะเห็นเส้นขาวชัดเจน
  • ง่ามผมด้านหน้าบางแต่ไม่ล้าน เวลาเสยผมจะเห็นหัวเหม่ง
 • อายุ: มักพบปัญหาได้ตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มักไม่มีประวัติหัวล้านในครอบครัว
 • ผลตรวจเลือดปกติ ไม่มีปํญหาสุขภาพ
 • สาเหตุ: สาเหตุของผมบางชนิดนี้คาดว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิง คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งจะต่างจากผมร่วงผมบางจากพันธุกรรมซึ่งเกิดจากฮอร์โมนเพศชาย
 • ข้อมูลทางวิชาการพบว่า
  • ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีผลต่อการเติบโตของเส้นผม
  • ความหนาแน่นของเส้นผมลดลงเมื่ออายุมากขึ้น โดยเส้นผมจะหนาแน่นที่สุดในช่วงอายุ 20-30ปี หลังจากนั้นความหนาแน่นจะลดลง
  • ขนาดของเส้นผมเล็กลงเมื่อฮอร์โมนเพศหญิงลดลง
  • จำนวนของเส้นผมจะลดลงอย่างชัดเจนหลังจากอายุ 40 ปี
 • การรักษา

ที่ Piyawat Clinic เนื่องจากคุณหมอมีประสบการณ์ในการรักษาผมร่วงผมบางมาเป็นเวลานาน คุณหมอจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีรักษา ที่ปลอดภัย ได้ผลดี และไม่เจ็บ

 • เมโสเธอราปี(Mesotherapy)เป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของเรา เป็นเทคนิคที่ใช้เข็มเล็กๆสะกิดที่หนังศีรษะ(ไม่ใช่การฉีด ไม่เจ็บ) เพื่อส่งผ่านยาเข้าไปกระตุ้นรากผมและฟื้นฟูหนังศีรษะ ข้อดีของวิธีนี้คือ ไม่เจ็บ และใช้เวลาเพียง 10-15 นาที ทำทุก 1-2 สัปดาห์ เมื่อผมขึ้นดีแล้วค่อยๆทำห่างขึ้น
 • เลเซอร์กระตุ้นรากผม(Fractional Laser) จะเป็นการรักษาเสริมจากเมโสเธอราปี(Mesotherapy) แพทย์จะยิงเลเซอร์ทั่วบริเวณที่มีปัญหาเส้นผม เลเซอร์จะช่วยกระตุ้นรากผมให้ฟื้นตัว และยังช่วยให้ยาเมโสเธอราปี(Mesotherapy)ซึมลงสู่รากผมและหนังศีรษะได้ดีขึ้น โดยเลเซอร์จะทำทุก 2 สัปดาห์
 • ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายBlood Tonic เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ100% ช่วยบำรุงร่างกาย ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ซึ่งจะทำให้เส้นผมโตเร็วขึ้น
 • ผลิตภัณฑ์ใช้ที่บ้าน เป็นโลชั่นสำหรับใช้ทุกวัน ช่วยบำรุงรากผมและหนังศีรษะ
 • การตรวจวิเคราะห์เส้นผมด้วยเครื่องดิจิตอลไมโครโสคป คนไข้ทุกคนจะได้รับการตรวจวิเคราะห์เส้นผมด้วยเครื่องดิจิตอลไมโครโสคป และจะได้เห็นสภาพเส้นผมและหนังศีรษะไปพร้อมๆกับแพทย์

 

 • ผลการรักษา คนไข้ส่วนใหญ่จะสามารถตรวจพบเส้นผมเล็กๆขึ้นใหม่ด้วยกล้องไมโครโสคปได้ภายใน 3 สัปดาห์

Common Hair Thinning in women

 • Symptoms: Hair gradually thinning and increase spacing between hair. The hair will not fall out completely.
 • There are 2 common symptoms
 • Top part thinning: Thinning hair in the middle of the head. When the hair is split, the white line is clearly visible.
 • M shape thinning: There is thin hair at the fork on both sides. The thinning hair can be observed when the hair is combed or pulled back. Nornally this hair tpye will be thin but not fall out completely.
 • Age: Hair thinning usually start from 35 year old and older
 • Most of cases has no family hisory of baldness.
 • Laboratory test are normal. No health problem.
 • Cause: The cause of this type of hair is thought to be due to a change in the female hormone, estrogen, which is different from hereditary hair loss caused by testosterone.
 • There are some interested medical data
  • The hair growth is modulated by estrogen hormone.
  • Hair density declines with age. Hair density peaked between 20 and 30 years of age and then steadily decreased.
  • The size of the hair becomes smaller when female hormones are reduced.
  • The number of hairs is noticeably reduced after 40 years of age.

 

 • Treatment

At Piyawat Clinic, the doctors have long term experience for hair loss treatment. Therefore, the doctor has developed products and treatments that are used to treat himself with good results and no pain.

 • Mesotherapy is our signature treatment for hair loss. This technique help deliver special growth factor solution in to scalp and hair root. The advantage of this method is that it doesn’t hurt at all and takes only 10-15 minutes. It should be done every 1-2 weeks.
 • Fractional hair laser is additional treatment for mesotherapy. It helps stimulate hair follicle and help improve mesotherapy solution penetrate into the hair roots and scalp. The laser will be done every 2 weeks.
 • Blood Tonic is 100% herbal medicine help improve blood circulation and hair regrowth
 • Hair lotions are home-used products help improve scalp condition and stimulate hair regrowth.
 • Digital microscope hair analysis will be done by doctor to investigate and analyze scalp and hair problem. During the process, patient can see your hair and scalp real time with doctor.

 

 • Treatment results
  • Most patients will be able to detect tiny new hair by microscope within 3 weeks.

Hair Loss in Women

English: scroll down
日本語

ผมร่วงผมบางในผู้หญิง

บทความโดย นพ.ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ พญ.ทิวานันท์ พรหมวรานนท์
Article by: Dr.Piyawat POOMSUWAN Dr.Tiwanan PROMVARANON

ปัญหาผมร่วงผมบางในผู้หญิงมีผลกระทบมากกว่าในผู้ชาย จากการศึกษาพบว่าปัญหาผมร่วงผมบางในผู้หญิงไม่ได้มีผลกระทบแค่เรื่องความสวยงาม แต่ยังมีผลกระทบต่อภาวะจิตใจ บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในการเข้าสังคม บางคนอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า

ลักษณะผมร่วงผมบางที่พบบ่อยในผู้หญิง

ชนิดที่ 1 “เปิดเหม่ง”

 • Hair loss in women 1
 • ลักษณะคือ มีผมบางบริเวณง่ามผมทั้ง 2 ข้าง เวลาหวีเสยเปิดออก หรือ เวลารวบผมไปด้านหลัง จะเป็นศีรษะเหม่ง โดบเส้นผมจะเปลี่ยนเป็นเส้นเล็กบางแต่จะไม่ร่วงจนหมด
 • ลักษณะผมบางแบบนี้พบได้บ่อยมากในผู้หญิง โดยผมบางลงอย่างช้าๆ โดยไม่เห็นผมร่วงชัดเจน
 • มักพบในผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป และพบมากขึ้นในผู้หญิงที่มีลูกแล้ว
 • เมื่ออายุมากขึ้นเส้นผมจะค่อยๆบางมากขึ้น
 • สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน

ชนิดที่ 2 “แสกขาว”

 • ผมบางในผู้หญิง 2
 • ลักษณะคือผมด้านบนศีรษะค่อยๆบางลง สังเกตเห็นแสกผมเป็นแถบขาวค่อยๆกว้างขึ้น โดยที่ไรผมด้านหน้ายังปกติ
 • เป็นลักษณะที่พบบ่อยในผู้หญิง ที่เรียกว่า Female Pattern Hair loss
 • มักพบในผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป และมีอาการมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น
 • สาเหตุเกิดจากพันธุกรรมและฮอร์โมน

ชนิดที่ 3 “ร่วงทั่วศีรษะ”

 • ผมร่วงในผู้หญิง 3
 • ผมร่วงแบบนี้เกิดรวดเร็ว ผมร่วงพร้อมๆกันทั่วศีรษะ โดยเห็นได้ชัดเจนเวลาสระผม หรือ หวีผม ทำให้เห็นผมบางลงอย่างรวดเร็ว
 • สาเหตุที่พบบ่อย
  • เกิดหลังคลอดลูก โดยมักเกิดหลังคลอดลูกประมาณ 2-4 เดือน
  • เกิดหลังร่างกายได้รับผิดปกติอย่างรุนแรง เช่น การป่วยหนัก หลังการผ่าตัด การอดอาหารอย่างมาก โดยจะมีผมร่วงหลังจากร่างกายผิดปกติประมาณ 2-4 เดือน
 • ผมร่วงชนิดนี้สามารถหยุดร่วงและดีขึ้นได้เองภายใน 6-8 เดือน มักกลับเป็นปกติ ยกเว้นในผู้ที่มีปัญหาในข้อ 1 และ ข้อ 2 ร่วมด้วย เส้นผมจะไม่กลับมาเหมือนเดิม

 

หลักการรักษาผมร่วงผมบางในผู้หญิง

 • รักษาให้เร็วที่สุด

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าผมร่วงผมบางในผู้หญิงมีผลกระทบต่อภาวะจิตใจ บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในการเข้าสังคม บางคนอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า ดังนั้นจึงควรได้รับการรักษาให้เร็วที่สุดก่อนที่ผมจะบางจนกระทั่งผู้อื่นสามารถสังเกตเห็นได้ และเริ่มการรักษาตั้งแต่ปัญหาไม่มาก มักจะได้ผลเร็วกว่า

 

 • รักษาทั้งจากภายนอกและภายในร่างกาย

สาเหตุของผมร่วงผมบางในผู้หญิง มักมีความผิดปกติจากภายในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนร่วมด้วย ดังนั้นการบำรุงสุขภาพจากภายในด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจะทำให้การรักษาได้ผลดีและเร็วขึ้น

 

วิธีการรักษา

มีวิธีการรักษาผมร่วงผมบางมากมายหลายอย่าง ทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาเส้นผม การกินยา เลเซอร์ การฉายแสง การปลูกผมและอื่นๆอีกมากมาย แต่การรักษาส่วนใหญ่ยังไม่ได้ผลเป็นที่พอใจเท่าที่ควร รวมถึงผลข้างเคียงที่ตามมาจากการรักษา เช่น ผื่นแพ้ที่ศีรษะ ขนขึ้นบริเวณที่ไม่ต้องการ การเสื่อสมรรถภาพทางเพศ และ อื่นๆ   ผู้คนจึงยังคนหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลดี ปลอดภัย ไม่เจ็บ ไม่ทรมาน

ที่ Piyawat Clinic เนื่องจากคุณหมอมีประสบการณ์ในการรักษาผมร่วงผมบางมาเป็นเวลานาน คุณหมอจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีรักษา ที่ปลอดภัย ได้ผลดี และไม่เจ็บ

 

 • เมโสเธอราปี(Mesotherapy)เป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของเรา เป็นเทคนิคที่ใช้เข็มเล็กๆสะกิดที่หนังศีรษะ(ไม่ใช่การฉีด ไม่เจ็บ) เพื่อส่งผ่านยาเข้าไปกระตุ้นรากผมและฟื้นฟูหนังศีรษะ ข้อดีของวิธีนี้คือ ไม่เจ็บ และใช้เวลาเพียง 10-15 นาที ทำทุก 1-2 สัปดาห์ เมื่อผมขึ้นดีแล้วค่อยๆทำห่างขึ้น
 • เลเซอร์กระตุ้นรากผม(Fractional Laser) จะเป็นการรักษาเสริมจากเมโสเธอราปี(Mesotherapy) แพทย์จะยิงเลเซอร์ทั่วบริเวณที่มีปัญหาเส้นผม เลเซอร์จะช่วยกระตุ้นรากผมให้ฟื้นตัว และยังช่วยให้ยาเมโสเธอราปี(Mesotherapy)ซึมลงสู่รากผมและหนังศีรษะได้ดีขึ้น โดยเลเซอร์จะทำทุก 2 สัปดาห์
 • ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายBlood Tonic เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ100% ช่วยบำรุงร่างกาย ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ซึ่งจะทำให้เส้นผมโตเร็วขึ้น
 • ผลิตภัณฑ์ใช้ที่บ้าน เป็นโลชั่นสำหรับใช้ทุกวัน ช่วยบำรุงรากผมและหนังศีรษะ
 • การตรวจวิเคราะห์เส้นผมด้วยเครื่องดิจิตอลไมโครโสคป คนไข้ทุกคนจะได้รับการตรวจวิเคราะห์เส้นผมด้วยเครื่องดิจิตอลไมโครโสคป และจะได้เห็นสภาพเส้นผมและหนังศีรษะไปพร้อมๆกับแพทย์

ผลการรักษา คนไข้ส่วนใหญ่จะสามารถตรวจพบเส้นผมเล็กๆขึ้นใหม่ด้วยกล้องไมโครโสคปได้ภายในการรักษา 4ครั้ง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดปรึกษาแพทย์

 

Hair Loss in Women

Hair loss in women has a greater impact than in men. Studies have shown that the problem of hair loss and thinning hair in women is not only affected beauty aspect but also affects the mental status, personality, social confidence and may lead to depression.

 

Common characteristics of hair loss in women

 1. Fork Thinning
 • Hair loss in women 1
 • Characteristics: There is thin hair at the fork on both sides. The thinning hair can be observed when the hair is combed or pulled back. Normally this hair type will be thin but not fall out completely.
 • This type of hair thinning is very common among women. The thinning hair happen slowly so we may not notice hair falling out.
 • This problem is common in women over 35, especially in women who have had children.
 • As get older, the hair will gradually become thinner.
 • Caused by hormonal change.

 

 1. Top Part Thinning
 • ผมบางในผู้หญิง 2
 • Characteristics: There are patches of thinner or missing hair, including a part on the top of your head that gets wider. The frontal hair line is still normal.
 • This type is very common in women known as “Female Pattern Hair Loss”
 • This type can be found in women younger than fork thinning. The severity increases with age.
 • Caused by genetics and hormones.

 

 1. Diffuse Hair Loss
 • ผมร่วงในผู้หญิง 3
 • Characteristics: Noticeable hair loss over all the head more than usual especially when washing or brushing. Diffuse hair loss may produce thinning of hair all over the scalp.
 • Common causes
  • Childbirth: usually 2-4 months after giving birth.
  • Something that affect health such as Severe illness, car accident, aggressive diet control. Hair loss after being triggered 2-4 months
  • Hair falling usually slowly decreases over 6 to 8 months once the cause for the hair loss is no longer present. Normally the hair will recover to normal condition except in cases who have underlying problem in type 1 or 2 above.

 

Principles for Treating Hair Loss in women

 • Treat as soon as possible

As mention above, Hair loss in women is not only affected beauty aspect but also affects the mental status, personality, social confidence and may lead to depression. Therefore, it should be treated as early as possible before thinning hair can be noticeable. The earlier treatment should get the faster result.

 • Treat from inside and outside

Normally hair loss in women is caused by internal health such as hormonal change. Therefore, trearment by nurishing health with natural supplements will improve the treatment result,

How to treat

There are many treatments for hair loss and thinning hair including the use of hair products, oral medication, laser, LED, hair transplantation, etc. But most treatments are not effective enough. Also, there are side effects such as allergic rash on scalp caused by products, hair growing in unwanted areas, sexual dysfunction, etc. Therefore, people are still searching for effective treatments that yield good results, safe, without pain or suffering.

 

At Piyawat Clinic, the doctors have long term experience for hair loss treatment. Therefore, the doctor has developed products and treatments that are used to treat himself with good results and no pain.

 • Mesotherapy is our signature treatment for hair loss. This technique help deliver special growth factor solution in to scalp and hair root. The advantage of this method is that it doesn’t hurt at all and takes only 10-15 minutes. It should be done every 1-2 weeks.
 • Fractional hair laser is additional treatment for mesotherapy. It helps stimulate hair follicle and help improve mesotherapy solution penetrate into the hair roots and scalp. The laser will be done every 2 weeks.
 • Blood Tonic is 100% herbal medicine help improve blood circulation and hair regrowth
 • Hair lotions are home-used products help improve scalp condition and stimulate hair regrowth.
 • Digital microscope hair analysis will be done by doctor to investigate and analyze scalp and hair problem. During the process, patient can see your hair and scalp real time with doctor.

Treatment results

Most patients will be able to detect tiny new hair by microscope within 4 treatment sessions.

Make an appointment to consult a doctor

or Ask for more information

Male and Female Pattern Hair loss

日本語
English(Scroll down)

โรคผมบางจากพันธุกรรม

โรคผมร่วงและผมบางนั้นมีหลายประเภทซึ่งมีสาเหตุที่แตกต่างกัน โรคผมร่วงและผมบางที่พบบ่อยที่สุดคือ“ ผมบางจากพันธุกรรม” มี 2 ประเภทคือผมบางจากพันธุกรรมที่พบในเพศชายและผมบางจากพันธุกรรมที่พบในเพศหญิง มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นตามวัย แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหลังเข้าสู่วัยรุ่น โดยปกติเส้นผมร่วงได้ 50 ถึง 100 เส้นต่อวัน ด้วยเส้นผมทั้งหมดประมาณ 100,000 เส้นบนศีรษะ การที่ผมร่วงเล็กน้อยนั้นจึงไม่เป็นที่สังเกตเห็น

สัญญานของโรค

 • ค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ
 • ผมร่วงมากขึ้น
 • มีการเปลี่ยนแปลงจากเส้นผมที่มีขนาดใหญ่ หนาและสีเข้ม (Terminal hair) เป็นเส้นผมที่บางลง สั้นลง (Indeterminate hair)และสุดท้ายกลายเป็นเส้นผมที่สั้น บางและสีอ่อน( Vellus hair)
 • ผลลัพธ์สุดท้ายอาจมีบริเวณที่ศีรษะล้าน แตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคนและโดยทั่วไปมักพบมากที่บริเวณด้านบนของศีรษะ

อาการแสดง

 1. ผมบางแบบพันธุกรรมที่มักพบในเพศชาย

Male pattern hair loss

ผมร่วงมีรูปแบบที่ชัดเจนโดยเริ่มต้นเหนือขมับทั้งสองข้าง เมื่อเวลาผ่านไปแนวเส้นผมจะลดลงจนกลายเป็นรูปร่างลักษณะ “M” และมีผมบางส่วนที่กระหม่อม (ใกล้ด้านบนของศีรษะ) อาการมักจะดำเนินไปจนศีรษะล้านบางส่วนหรือทั้งหมด

2.  ผมบางแบบพันธุกรรมที่มักพบในเพศในเพศหญิง

รูปแบบของผมร่วงในผู้หญิงแตกต่างจากผู้ชาย ในผู้หญิงผมจะบางลงทั่วศีรษะแต่ไรผมไม่ลดลง อาการผมร่วงจากพันธุกรรมในผู้หญิงมักไม่ค่อยนำไปสู่อาการศีรษะล้านทั้งหมด

สาเหตุ

 1. กรรมพันธุ์ : นักวิจัยสันนิษฐานว่ามียีนหลายตัวที่มีบทบาทในโรคผมบางจากพันธุกรรม
 2. ฮอร์โมน: นักวิจัยได้ตัดสินว่าอาการผมร่วงในรูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนแอนโดรเจน ความไม่สมดุลของฮอร์โมนเป็นสาเหตุสำคัญ
 3. ปัจจัยอื่น ๆ : โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคอ้วน ปัญหาโภชนาการ ปัญหาการนอนหลับ ความเครียด

การรักษา

การรักษาผมร่วงทั้งชายและหญิงมีหลายวิธี เช่น โลชั่น ยารับประทาน เลเซอร์ การบำบัดด้วยแสงเป็นต้น แต่ก็ยังไม่มีผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

ที่Piyawat Clinicเราพัฒนาผลิตภัณฑ์พิเศษและการรักษาผมร่วงของเราเอง การรักษาที่เป็นเอกลักษณ์ของเราคือ “ Mesotherapy” เทคนิคเมโสเทอราพีช่วยนำส่งสารที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมเข้าสู่หนังศีรษะและรากผมโดยไม่เจ็บปวด รู้สึกผ่อนคลายขณะทำการรักษา ทำร่วมกับ “Hair Laser” เพื่อกระตุ้นรากผม ทำให้เห็นผลได้เร็วขึ้น และยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ที่บ้าน ได้แก่ โลชั่นที่ช่วยปรับสภาพหนังศีรษะและกระตุ้นรูขุมขนได้ ในกรณีที่มีอาการในระดับปานกลางถึงรุนแรงแพทย์อาจสั่งอาหารเสริมสมุนไพร 100% เพื่อให้ผลการรักษาเร็วขึ้น ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล คุณจึงสามารถดูสภาพเส้นผมและหนังศีรษะของคุณได้พร้อมแพทย์ที่ทำการตรวจรักษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดปรึกษาแพทย์

There are many types of alopecia, each with a different cause. The most common type of hair loss is “Androgenetic alopecia” which composed of 2 types, male and female pattern hair loss. It is more likely to happen as a person ages but can start at any point after puberty. It is normal to lose between 50 and 100 hairs a day. With about 100,000 hairs on your head, that small loss is not noticeable.

Signs

 • Gradual onset
 • Increased hair shedding
 • Transition in the involved areas from large, thick, pigmented terminal hairs to thinner, shorter, indeterminate hairs and finally to short, wispy, nonpigmented vellus hairs
 • End result can be an area of total denudation; this area varies from patient to patient and is usually most marked at the vertex

Symptom

 1. Male pattern hair loss

Male pattern hair loss

Hair is lost in a well-defined pattern, beginning above both temples. Over time, the hairline recedes to form a characteristic “M” shape. Hair also thins at the crown (near the top of the head), often progressing to partial or complete baldness

 1. Female pattern hair loss

The pattern of hair loss in women differs from male-pattern baldness. In women, the hair becomes thinner all over the head, and the hairline does not recede. Androgenetic alopecia in women rarely leads to total baldness.

Causes

 1. Genetics: researchers suspect that several genes play a role in androgenetic alopecia.
 2. Hormone: researchers have determined that this form of hair loss is related to hormones called androgens. Hormonal imbalance is major cause.
 3. Other factors: coronary heart disease, obesity, nutritional problem, sleep problem, stress.

Treatment

There are many kinds of treatments for male and female pattern hair loss include lotion, oral medicine, laser, light therapy, etc. But there is still no perfect result.

At Piyawat Clinic, we develop our own special products and treatment for hair loss. Our signature treatment is “Mesotherapy”. Mesotherapy technique help deliver special hair growth solution into scalp and hair root without pain. Patient feel very comfortable during the treatment.  And “Hair Laser” will stimulate hair root that help accelerate hair regrowth. The home-used products include lotion that can help improve scalp condition and can stimulate hair follicle. For moderate or severe case, doctor may prescribe 100% herbal supplement for faster treatment result. All patients will be investigated by digital microscope. So you can see your hair and scalp condition in every visit.

Make an appointment to consult a doctor or Ask for more information