ประโยชน์ของสารประกอบฟีนอลิคจากพืช(Plant phenolics)ต่อผิวหนัง

Plant phenolics เป็นสารที่พบในพืช สารประกอบฟีนอลิคเป็นหนึ่งในสารที่มีการนำมาศึกษามากที่สุดในกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ มีคุณประโยชน์ต่อผิวหนังในการป้องกันผิวหนังจากการทำลายของแสงแดด ลดการอักเสบ ต่อต้านอนุมูลอิสระและกลไกการซ่อมแซมผิวหนัง ปัจจุบันผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารประกอบฟีนอลิคจากพืช แนะนำเป็นอย่างสูงในการใช้ทุกวัน และความต้องการสารประกอบจากธรรมชาติในผลิตภัณท์บำรุงผิวกำลังเพิ่มมากขึ้น

การศึกษาพบว่ารังสีอัลตราไวโอเลต(UV)จากแสงอาทิตย์สามารถทำให้เกิดปัญหาผิวหนังได้หลายชนิด เช่น จุดด่างดำ ผิวแก่ก่อนวัยและมะเร็งผิวหนัง ผิวหนังของเราสัมผัสโดยตรงกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม และการสัมผัสรังสียูวีที่มากเกินไปทำให้เกิดปัญหาและความผิดปกติของผิวหนังจากการอักเสบ การเกิดอนุมูลอิสระและ ความเสียหายของดีเอ็นเอ ครีมกันแดดนั้นทำหน้าที่ปกป้องผิวจากรังสียูวีจากภายนอกเทียบได้กับร่ม ส่วนสารประกอบฟีนอลิคจากพืชปกป้องผิวในระดับเซลล์และมีหน้าที่สำคัญในการปกป้องและดูแลผิว

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องของเรา Piyawat Clinicได้พัฒนาไวท์เทนนิ่งครีม ซึ่งผ่านการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการทดสอบอย่างเป็นทางการพบว่าไวท์เทนนิ่งครีมของPiyawat Clinicมีระดับสารฟีนอลิคจากธรรมชาติในปริมาณสูง(755.32 mg/kg.)และระดับสารต่อต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูง(30.29%) เพื่อความปลอดภัยไวท์เทนนิ่งครีมไม่มีแบคทีเรียและโลหะหนักปนเปื้อน

Plant Phenolics and The Skin

Scroll down for English

「天然美白成分」植物フェノールとは?

 植物フェノールは、植物によって生成される化合物です。フェノール化合物は、最も研究されている天然抗酸化物質の1つです。日光からの保護、抗炎症、抗酸化および修復メカニズムにおいて、皮膚に効果があることがわかっています。

 現在、植物性フェノールを含むスキンケア製品は、毎日のお手入れに大変推奨され、スキンケア製品における天然成分の需要も高まっています。太陽紫外線(UV)放射は、シミ、皮膚の老化促進、皮膚癌など、さまざまな皮膚トラブルを引き起こすと言われ、過剰に紫外線を浴びることは、炎症、酸化ストレス、DNA損傷を誘発し、皮膚トラブルを引き起こします。

私たちの皮膚は常に大気汚染などの過酷な環境にさらされています。

 日焼け止めを塗ることは、もう一枚、バリアを重ねるように、紫外線からお肌を守ります。植物フェノールは細胞レベルで肌に働きかけ、保護する事が出来るので、スキンケアに取り入れる事で更に予防ができます。

 ピヤワットクリニックは、より良い製品をお客様にお届けするために製品開発に取り組み、ホワイトニングクリームを開発し、この度、タイ政府厚生省から公式結果を受け取りました。

 ピヤワットクリニックのホワイトニングクリームには、高レベルの天然フェノール類(755.32㎎/㎏)と高レベルの抗酸化剤(30.29%)が含まれていることが証明され、細菌や重金属を含まれていない安全な商品と保証されています。

 

Plant phenolics are compounds produced by plants. Phenolic compounds are among the most studied natural antioxidant substances. They are found to be benefit for our skin in photoprotection, anti-inflammation, antioxidation and repair mechanism. Nowadays, skincare products contained plant phenolics are highly recommended for daily use. The demand for natural ingredients in skin care products is also increasing.

Studies have shown that solar ultraviolet (UV) radiation can induce various skin problems, such as pigments, premature skin ageing, and skin cancers. Our skin is directly exposed to the polluted atmospheric environment, and excessive UV radiation exposure induces skin problems and skin disorders caused by the induction of inflammation, oxidative stress, and DNA damage. Sunscreen acts to protect the skin from UV rays like the outer covering or umbrella. Plant phenolics protect our skin at the cellular level and play important roles in skin protection and skin care.

With our continue commitment in the best product development, Piyawat Clinic has developed a whitening cream. It has been tested by the Department of Medical sciences. The official results show   Piyawat Clinic’s Whitening cream contained high level of natural phenolics (755.32 mg/kg.) with high antioxidant level (30.29%). For safety aspects, it also does not contain any bacterial and heavy metal contamination.

 • Direction: apply on face and neck twice daily
 • Active ingredients:
  • Indian Gooseberry (Phyllanthus Emblica) extract: the Indian Gooseberry is known to impart strong antioxidant activity and to protect human dermal fibroblasts against oxidative stress. It helps reduce wrinkles, suppresses pigmentation, and helps skin retain its natural moisture.
  • Mahad (Artocarpus lakucha) extract: MH enriched with natural compounds which showed tyrosinase inhibitory activity that means it can inhibit pigment production.
  • Tomato (Lycopersicon esculentum) extract: Tomato contains high minerals, Vitamin C Vitamin E and Lycopene which is an antioxidant that helps fight free radicals. it helps treat skin problems related to ageing and sun damage.
  • Aloe barbadensis extraxt: Aloe vera contains antioxidants, enzymes, and Vitamin C, and it is highly anti-inflammatory property. It can help treat burns and prevent photoaging.

Fight the virus

Normally, Fight to the viruses such as the common cold virus when we are infected. Our body uses innate immunity to control it.

COVID-19 is different from the common cold virus, as it can modify our innate immune function. So, our immunity cannot get rid of it. In addition, it causes the body to release huge inflammatory substance called “Cytokine storm” which will destroy our tissues, such as lung damage. Then our body will get rid of it by using a second immunity called Adaptive immunity.

In children which have a good immune system function. We found that children infected with COVID-19 have less symptoms and recover faster without any serious condition.

 

From the details above, Immune system is the major system to protect and get rid of the virus from our body. Therefore, strengthening the immune system is very important during the outbreak.

 

Using supplement for immunity such as BRJ for preventing viral infection is recommended according to the principles of fighting viruses. BRJ is an herbal recipe for strengthening immunity. It composes of herbal ingredients that have been researched to enhance immunity, both innate immunity and Adaptive immunity. 1-9

And recommend to sleep enough, And if our body is unable to resist the virus and be infected. We will get sick with fever, sore throat or cough. We should be treated by getting enough rest, drinking enough water and taking anti-fever medicine such as Piyawat Clinic Antipyretic capsule. Piyawat Clinic’s Antipyretic capsule has been developed using 100% natural ingredients. The selected ingredients have scientific researches supporting for anti-inflammatory10-13 and immunomodulatory14-20 properties which results in the antipyretic and anti-viral effects.

BRJ (more detail)

Antipyretic (more detail)

References

 1. K.F. Chong, V.G. Oberholzer Ginseng – is there a use in clinical medicine? Postgraduate Medical Journal (1988) 64, 841-846
 2. Sivula, Neal J. Research and Clinical Applications of Ren Shen (Ginseng). American Journal of Traditional Chinese Veterinary Medicine. Aug2012, Vol. 7 Issue 2, p33-37. 5p.
 3. Zhai, Y. Li, W. Wang Enhancement of humoral immune responses to inactivated Newcastle disease and avian influenza vaccines by oral administration of ginseng stem-and-leaf saponins in chickens. Poultry Science Vol 90(9) 1955-1959.
 4. K. Kim, K.M. Ko. Antioxidant and Immunomodulatory Activities of Chinese Tonifying Herbs. Pharmaceutical Biology Vol 40 (5) 2002
 5. Butt MS, Pasha I, Sultan MT. Black pepper and health claims: a comprehensive treatise. Crit Rev Food Sci Nutr. 2013;53(9):875-86
 6. Singletary Keith. Black Pepper: Overview of Health Benefits. Nutrition Today: January/February 2010 Vol 45(1) 43-47
 7. Supinya Tewtrakul, Sanan Subhadhirasakul, Sopa Kummee. Anti-allergic activity of compounds from Kaempferia parviflora. Journal of Ethnopharmacology February 2008 Vol.116 (1)191–193
 8. Masood Sadiq Butta, Imran Pashaa, Muhammad Tauseef Sultanb. Black Pepper and Health Claims: A Comprehensive Treatise. Critical Reviews in Food Science and Nutrition Vol 53(2013) :875-886
 9. Keith Singletary. Black Pepper: Overview of Health Benefits. Nutrition Today: January/February 2010 Vol 45:43-47
 10. Ihsan Safwan Kamarazaman, Zulkhairi Hj. Amom, Rasadah Mat Ali. Protective effects of Tinospora crispa extracts on H2O2-induced oxidative stress and TNF-α-induced inflammation on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs). Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(15), pp. 3013-3021, 23 April 2012
 11. Regina Lourdes B. Hipol, Maria Faye Nenette M. Cariaga, Roland M. Hipol. Anti-inflammatory activities of the aqueous extract of the stem of Tinospora crispa. Journal of Nature Studies 11 (1&2): 88-95
 12. Young Min Han, Sang-Uk Woo, Min Sun Choi. Antiinflammatory and analgesic effects of Eurycoma longifolia extracts. Arch. Pharm. Res. (2016) 39:421–428
 13. P. Vaeghese, C. Ambrose, S.C. Jin. Antioxidant and anti-inflammatory activity of Eurycoma Longifolia Jack, A traditional Medicinal plant in Malaysia. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Nanotechnology vol.5; Issue4 January-March2013
 14. Areeful Haquea, Ibrahim Jantana, Syed Nasir Abbas Bukharib. Tinospora species: An overview of their modulating effects on the immune system. Journal of Ethnopharmacology 207 (2017) 67–85
 15. Waqas ahmad, Ibrahim Jantan, Endang Kumolosasi. Immunostimulatory effects of the standardized extract of Tinospora crispa on innate immune responses in Wistar Kyoto rats. Drug Design, Development and Therapy 2015:9 2961–2973
 16. Walaa Najm Abood, Iman Fahmi, Mahmood Ameen Abdulla. Immunomodulatory effect of an isolated fraction from Tinospora crispa on intercellular expression of INF-ꝩ, IL-6 and IL-8. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014, 14:205
 17. Waqas Ahmada, Ibrahim Jantanb, Endang Kumolosasib. Immunomodulatory effects of Tinospora crispa extract and its major compounds on the immune functions of RAW 264.7 macrophages. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(15), pp. 3013-3021, 23 April 2012
 18. Lutfi Chabib, Wildan Khairi Muhtadi, Muhammad Ikhwan Rizki. Potential medicinal plants for improve the immune system from Borneo Island and the prospect to be developed as nanomedicine. MATEC Web of Conferences 154, 04006 (2018)
 19. Surajit Bhattacharjee, Gaurav Gupta, Parna Bhattacharya. Quassin alters the immunological patterns of murine macrophages through generation of nitric oxide to exert antileishmanial activity. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2009) 63, 317–324
 20. Aminda Nur Arifah, Nurkhasanah Fakultas Farmasi. The effect of Ethyl Acetate Fraction of Ethanolic extract of Pasak Bumi (Eurycoma longifolia Jack) on macrophages phagocytic activity in vitro. Pharmaçiana, Vol. 4, No. 1, 2014: 9-14

ウイルスとの戦い Fight the virus

English  Thai

私たちがウイルスに感染する場合、一般的には風邪ウイルスに感染することが通常です。私たちの身体は、自然免疫を利用してウイルスの制御を行います。COVID-19(以下:新型コロナウイルス)は一般的な風邪ウイルスとは異なり、私たちが本来持ち合わせている先天性免疫機能を変更させてしまうことができるのです。そのため、免疫は新型ウイルスを退治することができません。

また、肺の損傷など、組織を破壊する『サイトカイン・ストーム』と呼ばれる巨大な炎症性物質を放出します。私たちの身体は、適応免疫と呼ばれる第2の免疫を利用し、サイトカイン・ストームを取り除こうとします。

子供の免疫システムは高く、新型コロナウイルスに感染した場合でも症状が軽く、重篤な状態にならずに回復することが解明されてきています。

 

上記のことから、免疫システムは私たちの身体に潜むウイルスを除去し、保護してくれる主要系統であることがわかります。従って、今回のような突発的流行が発生した場合、免疫システムを強化させることは非常に重要になってきます。

 

例えば、ウイルス感染症予防の働きを持つBRJのようなサプリメント(補助剤)の使用は、ウイルス撃退に有効であると奨励されています。BRJは、自然免疫と適応免疫の両方の免疫を増強させるための研究を重ねた薬草成分で構成されています。私たちの身体は、ウイルスに対応できなることにより感染し、熱や喉の痛み、咳などの症状が出ます。十分な睡眠と水分補給、そしてピヤワットクリニックが開発した『解熱カプセル』のような解熱剤を服用し対応しましょう。この解熱カプセルは、100%天然由来の成分を使っています。厳選された成分は、抗炎症薬10-3、免疫調整剤14-20の特性を科学的に研究し、解熱と抗ウイルスへの効果があるという結果が出ています。

BRJ 続きを読む

Antipyretic 続きを読む

References

 1. K.F. Chong, V.G. Oberholzer Ginseng – is there a use in clinical medicine? Postgraduate Medical Journal (1988) 64, 841-846
 2. Sivula, Neal J. Research and Clinical Applications of Ren Shen (Ginseng). American Journal of Traditional Chinese Veterinary Medicine. Aug2012, Vol. 7 Issue 2, p33-37. 5p.
 3. Zhai, Y. Li, W. Wang Enhancement of humoral immune responses to inactivated Newcastle disease and avian influenza vaccines by oral administration of ginseng stem-and-leaf saponins in chickens. Poultry Science Vol 90(9) 1955-1959.
 4. K. Kim, K.M. Ko. Antioxidant and Immunomodulatory Activities of Chinese Tonifying Herbs. Pharmaceutical Biology Vol 40 (5) 2002
 5. Butt MS, Pasha I, Sultan MT. Black pepper and health claims: a comprehensive treatise. Crit Rev Food Sci Nutr. 2013;53(9):875-86
 6. Singletary Keith. Black Pepper: Overview of Health Benefits. Nutrition Today: January/February 2010 Vol 45(1) 43-47
 7. Supinya Tewtrakul, Sanan Subhadhirasakul, Sopa Kummee. Anti-allergic activity of compounds from Kaempferia parviflora. Journal of Ethnopharmacology February 2008 Vol.116 (1)191–193
 8. Masood Sadiq Butta, Imran Pashaa, Muhammad Tauseef Sultanb. Black Pepper and Health Claims: A Comprehensive Treatise. Critical Reviews in Food Science and Nutrition Vol 53(2013) :875-886
 9. Keith Singletary. Black Pepper: Overview of Health Benefits. Nutrition Today: January/February 2010 Vol 45:43-47
 10. Ihsan Safwan Kamarazaman, Zulkhairi Hj. Amom, Rasadah Mat Ali. Protective effects of Tinospora crispa extracts on H2O2-induced oxidative stress and TNF-α-induced inflammation on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs). Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(15), pp. 3013-3021, 23 April 2012
 11. Regina Lourdes B. Hipol, Maria Faye Nenette M. Cariaga, Roland M. Hipol. Anti-inflammatory activities of the aqueous extract of the stem of Tinospora crispa. Journal of Nature Studies 11 (1&2): 88-95
 12. Young Min Han, Sang-Uk Woo, Min Sun Choi. Antiinflammatory and analgesic effects of Eurycoma longifolia extracts. Arch. Pharm. Res. (2016) 39:421–428
 13. P. Vaeghese, C. Ambrose, S.C. Jin. Antioxidant and anti-inflammatory activity of Eurycoma Longifolia Jack, A traditional Medicinal plant in Malaysia. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Nanotechnology vol.5; Issue4 January-March2013
 14. Areeful Haquea, Ibrahim Jantana, Syed Nasir Abbas Bukharib. Tinospora species: An overview of their modulating effects on the immune system. Journal of Ethnopharmacology 207 (2017) 67–85
 15. Waqas ahmad, Ibrahim Jantan, Endang Kumolosasi. Immunostimulatory effects of the standardized extract of Tinospora crispa on innate immune responses in Wistar Kyoto rats. Drug Design, Development and Therapy 2015:9 2961–2973
 16. Walaa Najm Abood, Iman Fahmi, Mahmood Ameen Abdulla. Immunomodulatory effect of an isolated fraction from Tinospora crispa on intercellular expression of INF-ꝩ, IL-6 and IL-8. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014, 14:205
 17. Waqas Ahmada, Ibrahim Jantanb, Endang Kumolosasib. Immunomodulatory effects of Tinospora crispa extract and its major compounds on the immune functions of RAW 264.7 macrophages. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(15), pp. 3013-3021, 23 April 2012
 18. Lutfi Chabib, Wildan Khairi Muhtadi, Muhammad Ikhwan Rizki. Potential medicinal plants for improve the immune system from Borneo Island and the prospect to be developed as nanomedicine. MATEC Web of Conferences 154, 04006 (2018)
 19. Surajit Bhattacharjee, Gaurav Gupta, Parna Bhattacharya. Quassin alters the immunological patterns of murine macrophages through generation of nitric oxide to exert antileishmanial activity. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2009) 63, 317–324
 20. Aminda Nur Arifah, Nurkhasanah Fakultas Farmasi. The effect of Ethyl Acetate Fraction of Ethanolic extract of Pasak Bumi (Eurycoma longifolia Jack) on macrophages phagocytic activity in vitro. Pharmaçiana, Vol. 4, No. 1, 2014: 9-14

Fight the virus

English 日本語

การต่อสู้เชื้อไวรัส เช่น ไวรัสไข้หวัดปกติเวลาเราติดเชื้อ ร่างกายเราจะใช้ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด(Innate Immunity)เข้าจัดการ

เชื้อโควิด(COVID-19)จะต่างจากไวรัสไข้หวัดตรงที่มันไปแก้ไขการทำงานของภูมิคุ้มกันของเรา ภูมิคุ้มกันเราจึงฆ่าไม่ได้ และนอกจากนั้นมันยังทำให้ร่ายกายเราหลั่งสารอักเสบที่เรียกว่า “ Cytokine storm”ซึ่งมาทำลายเนื้อเยื่อของเรา เช่น การทำลายปอด ร่างกายของเราจะกำจัดมันได้โดยใช้ภูมิคุ้มกันตัวที่ 2 ที่เรียกว่า ภูมิคุ้มกันจำเพาะ (Adaptive immunity)

เนื่องจากเด็กจะมีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ดี จึงพบว่าเด็กที่ติดเชื้อโควิด(COVID-19)จะมีอาการน้อยและหายเองได้

จากหลักการจะเห็นได้ว่าตัวหลักของร่างกายในการป้องกันและจัดการกับเชื้อไวรัส คือ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ดังนั้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การใช้BRJ เพื่อการป้องกัน จึงเป็นการป้องกันที่ถูกตามหลักการต่อสู้กับไวรัส BRJเป็นตำรับสมุนไพรช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีงานวิจัยว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั้งภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด(Innate Immunity)และภูมิคุ้มกันจำเพาะ (Adaptive immunity)1-9

 

และแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดความเครียด เมื่อเราป้องกันอย่างเต็มที่แล้วร่างกายเรายังติดเชื้อไวรัส โดยเมื่อเริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้ แสบคอ เจ็บคอ ไอ แนะนำให้ใช้ยาแก้ไข้ Antipyretic ซึ่งกลไกการทำงานคือการลดการอักเสบ10-13 พร้อมเพิ่มภูมิคุ้มกัน14-20( เรียกว่า immune booster) ก็จะทำให้ร่างกายสู้กับเชื้อได้ดีขึ้น

BRJ (อ่านเพิ่มเติม)

ยาแก้ไข้ Antipyretic (อ่านเพิ่มเติม)

References

 1. K.F. Chong, V.G. Oberholzer Ginseng – is there a use in clinical medicine? Postgraduate Medical Journal (1988) 64, 841-846
 2. Sivula, Neal J. Research and Clinical Applications of Ren Shen (Ginseng). American Journal of Traditional Chinese Veterinary Medicine. Aug2012, Vol. 7 Issue 2, p33-37. 5p.
 3. Zhai, Y. Li, W. Wang Enhancement of humoral immune responses to inactivated Newcastle disease and avian influenza vaccines by oral administration of ginseng stem-and-leaf saponins in chickens. Poultry Science Vol 90(9) 1955-1959.
 4. K. Kim, K.M. Ko. Antioxidant and Immunomodulatory Activities of Chinese Tonifying Herbs. Pharmaceutical Biology Vol 40 (5) 2002
 5. Butt MS, Pasha I, Sultan MT. Black pepper and health claims: a comprehensive treatise. Crit Rev Food Sci Nutr. 2013;53(9):875-86
 6. Singletary Keith. Black Pepper: Overview of Health Benefits. Nutrition Today: January/February 2010 Vol 45(1) 43-47
 7. Supinya Tewtrakul, Sanan Subhadhirasakul, Sopa Kummee. Anti-allergic activity of compounds from Kaempferia parviflora. Journal of Ethnopharmacology February 2008 Vol.116 (1)191–193
 8. Masood Sadiq Butta, Imran Pashaa, Muhammad Tauseef Sultanb. Black Pepper and Health Claims: A Comprehensive Treatise. Critical Reviews in Food Science and Nutrition Vol 53(2013) :875-886
 9. Keith Singletary. Black Pepper: Overview of Health Benefits. Nutrition Today: January/February 2010 Vol 45:43-47
 10. Ihsan Safwan Kamarazaman, Zulkhairi Hj. Amom, Rasadah Mat Ali. Protective effects of Tinospora crispa extracts on H2O2-induced oxidative stress and TNF-α-induced inflammation on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs). Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(15), pp. 3013-3021, 23 April 2012
 11. Regina Lourdes B. Hipol, Maria Faye Nenette M. Cariaga, Roland M. Hipol. Anti-inflammatory activities of the aqueous extract of the stem of Tinospora crispa. Journal of Nature Studies 11 (1&2): 88-95
 12. Young Min Han, Sang-Uk Woo, Min Sun Choi. Antiinflammatory and analgesic effects of Eurycoma longifolia extracts. Arch. Pharm. Res. (2016) 39:421–428
 13. P. Vaeghese, C. Ambrose, S.C. Jin. Antioxidant and anti-inflammatory activity of Eurycoma Longifolia Jack, A traditional Medicinal plant in Malaysia. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Nanotechnology vol.5; Issue4 January-March2013
 14. Areeful Haquea, Ibrahim Jantana, Syed Nasir Abbas Bukharib. Tinospora species: An overview of their modulating effects on the immune system. Journal of Ethnopharmacology 207 (2017) 67–85
 15. Waqas ahmad, Ibrahim Jantan, Endang Kumolosasi. Immunostimulatory effects of the standardized extract of Tinospora crispa on innate immune responses in Wistar Kyoto rats. Drug Design, Development and Therapy 2015:9 2961–2973
 16. Walaa Najm Abood, Iman Fahmi, Mahmood Ameen Abdulla. Immunomodulatory effect of an isolated fraction from Tinospora crispa on intercellular expression of INF-ꝩ, IL-6 and IL-8. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014, 14:205
 17. Waqas Ahmada, Ibrahim Jantanb, Endang Kumolosasib. Immunomodulatory effects of Tinospora crispa extract and its major compounds on the immune functions of RAW 264.7 macrophages. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(15), pp. 3013-3021, 23 April 2012
 18. Lutfi Chabib, Wildan Khairi Muhtadi, Muhammad Ikhwan Rizki. Potential medicinal plants for improve the immune system from Borneo Island and the prospect to be developed as nanomedicine. MATEC Web of Conferences 154, 04006 (2018)
 19. Surajit Bhattacharjee, Gaurav Gupta, Parna Bhattacharya. Quassin alters the immunological patterns of murine macrophages through generation of nitric oxide to exert antileishmanial activity. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2009) 63, 317–324
 20. Aminda Nur Arifah, Nurkhasanah Fakultas Farmasi. The effect of Ethyl Acetate Fraction of Ethanolic extract of Pasak Bumi (Eurycoma longifolia Jack) on macrophages phagocytic activity in vitro. Pharmaçiana, Vol. 4, No. 1, 2014: 9-14

アウトブレイクにどう対応するか !?

ภาษาไทย English

現在、コロナウィルス感染症(COVID19)、インフルエンザA型、季節性インフルエンザを含む感染症が流行し、誰もが気の休まらない状況です。今のところ、コロナウィルス感染症(COVID-19)を予防するワクチンはありません。感染症に対処する為に1番必要な事は、

【自分自身を守ること】です。

もし、感染した場合は、自身の免疫力を向上させることによって、細菌感染を弱めることができます。

 

<原則は、3つの”しない”>

“感染しない”  “弱くならない”  “待たない”

 

その1. “感染しない”

感染しないように最善を尽くす。

 • 新鮮なきちんと調理されたものを食べ、食事を取り分ける際には取り箸などを使いましょう。
 • 混雑した場所を避け、やむを得ない場合は常にマスクを着用しましょう。
 • 定期的に石鹸と水で手洗いをする、もしくはアルコールジェルを使い、手を清潔に保ちましょう。いつでも使えるように、アルコールジェルを携帯することをお勧めします。

肌を刺激から守る天然保湿剤(アロエベラなど)を含む70 %アルコールジェルなどがお勧めです。

 

その2. “弱くならない”

身体の免疫力を強化する。

 • 定期的に運動をする。
 • 充分な睡眠をとる。

眠りが浅い、足りない場合、化学医薬品の睡眠薬を使う前に『Baganna N』のような天然成分の薬をお勧めします。

『Baganna N』は睡眠障害を緩和する100%天然由来の漢方薬です。

 • 充分な栄養とビタミンをとるためにバランスの良い食事を心がける。
 • BRJのような免疫力強化の特性のある天然由来の漢方薬サプリメントを飲む。

 

BRJは免疫力を強化する高麗人参、黒ガランガル、黒胡椒で構成される天然由来の漢方サプリメントです。

 

3.”待たない”

症状が出始めたらすぐに処置をする。

 

 • 熱などの症状が出たら、充分な休息と水分補給の対処を怠らず、解熱剤を服用しましょう。

 

ピヤワットクリニックは、100%天然成分を使用した解熱カプセルを開発しました。

厳選された成分は、抗炎症や免疫調整の特性を科学的に研究し、解熱と抗ウイルスへの効果があるという結果が出ています。

 

 • 基本的な対処をしても、改善が見られない場合は、すぐに医師にご相談ください。

 

 • 上記で挙げたピヤワットクリニックで販売しているものは、医薬品製造業者の基準に従って細菌や汚染物質の検査をし、US FDA(米国食品医薬品局)により漢方薬として承認されています。

<アルコールジェルハンドクレンザー> (Alcohol Gel Hand Cleanser)

<アルコールジェルハンドクレンザー>

ピヤワットクリニックでございます。

新商品のアルコールハンドジェルの販売を開始いたしました。

クリニックにて直接販売しておりますので、どうぞ足をお運びください。

ご購入についてのご質問は、下記LINEにご連絡ください。

https://lin.ee/rdh18d0

 

<アルコールジェルハンドクレンザー>

 • アルコール成分 70%配合
 • 水を使用せずにアルコール消毒、滅菌効果
 • アロエベラで肌に栄養を与え、乾燥を防ぎます
 • FDA(米国食品医薬品局) 認証済み
 • 携帯に便利なサイズ(40ml)
 • 価格50バーツ

Alcohol Gel Hand Cleanser

日本語

English (Scroll down)

แอลกอฮอสส์เจล พกสะดวก กลิ่นหอม สัมผัสนุ่มไม่ระคายเคืองมือ

 • แอลกอฮอล์ 70%
 • ล้างมือไม่ต้องใช้น้ำ
 • พร้อมบำรุงผิวด้วย Aloe vera ป้องกันผิวแห้งกร้าน
 • ผ่านการขึ้นทะเบียน อย.
 • ขนาดสะดวกในการพกพา 40 ml.
 • ราคา 50 บาท

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการสั่งซื้อได้ที่ Piyawat Clinic ทองหล่อ 23 หรือ คลิกเพื่อ add line

https://lin.ee/lJ6sq66

 

Alcohol Gel Hand Cleanser
 • Alcohol 70%
 • Clean hands without using water
 • Nourish skin with Aloe vera to prevent dryness
 • FDA approved
 • Size convenient to carry 40 ml.
 • Price 50 Baht

For more information, please contact Piyawat Clinic (located at Thonglor23) or click to add line

https://lin.ee/lJ6sq66

How to deal with outbreak (วิธีการรับมือโรคระบาด)

Article by Dr.Piyawat POOMSUWAN
บทความโดย นพ.ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ
English (Click)

วิธีการรับมือโรคระบาด

ในขณะนี้ทุกคนกังวลกับโรคระบาดทั้ง COVID-19, ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A และ ไข้หวัดตามฤดูกาล วิธีรับมือกับโรคร้ายที่แพร่ระบาดวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเอง และหากเราได้รับเชื้อโรคแล้วสิ่งที่จะฆ่าโรคร้ายที่ดีที่สุดคือภูมิคุ้มกันของเราเอง

ข้อควรปฏิบัติควรจำด้วยคำย่อ 3 ไม่ คือ ไม่รับไม่อ่อนแอไม่รอช้า

 1. ไม่รับ คือ การไม่รับเชื้อ โดย
  • กินอาหารปรุงสุกใหม่ และ ใช้ช้อนกลาง
  • การเลี่ยงในการเข้าไปในที่แออัด หรือมีคนมาก หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • ทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอด้วยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือ แอลกอฮอล์เจล แนะนำให้พกแอลกอฮอล์เจลติดตัวเนื่องจากสามารถใช้ได้สะดวก โดยแนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้น 70% และผสมสารธรรมชาติที่ช่วยถนอมผิว เช่น Aloe vera เพื่อสามารถใช้ได้บ่อยโดยไม่ให้ระคายเคืองผิว
 2. ไม่อ่อนแอ คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดย
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ หากนอนไม่หลับ แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติก่อนการใช้ยาเคมีเพื่อช่วยในการนอน เช่น Baganna N เป็นตำรับยาจากธรรมชาติ 100%ซึ่งมีสรรพคุณบรรเทาอาการนอนหลับไม่สนิท ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. อย่างถูกต้อง ได้รับการตรวจสอบเชื้อและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานของการผลิตยา
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและวิตามินที่เพียงพอ
  • รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารBRJ ประกอบด้วยโสม กระชายดำ พริกไทยดำ ซึ่งมีสรรพคุณเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และ ได้รับการขึ้นทะเบียน อย.อย่างถูกต้อง
 3. ไม่รอช้า คือ การรักษาให้เร็วที่สุดเมื่อเริ่มมีอาการ
  • เมื่อเริ่มมีอาการ เช่น เริ่มมีไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ควรรักษาโดยพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ และรับประทานยาแก้ไข้ เช่น ยาแก้ไข้ Antipyretic capsule ของ Piyawat Clinic ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยใช้สารธรรมชาติ 100% ที่มีงานวิจัยในการลดการอักเสบและเพิ่มภูมิคุ้มกันจึงมีสรรพคุณในการลดไข้และต่อต้านเชื้อได้ดี ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ได้รับการตรวจสอบเชื้อและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานของการผลิตยา
  • หากท่านรับการรักษาเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์เมื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดต่อไป

 


How to deal with outbreak
At this time, everyone is worried about the outbreak, including COVID-19, influenza A and seasonal flu. There are currently no vaccines to prevent COVID-19. The best way to deal with infectious diseases is to protect yourself. If you get infected with these germs, they can be destroyed by improving your own immunity.

Principles should be remembered with acronyms 3 Don’t are Don’t get -Don’t weak – Don’t wait

 1. “Don’t get” is Don’t get infected by
  • Eat newly cooked food and use a shared spoon.
  • Avoidance of getting into crowded areas. If unavoidable, should wear a face mask at all times.
  • Clean your hands regularly by washing your hands with soap and water or alcohol gel. Recommended to carry alcohol gel because it is convenient to use. 70% Alcohol gel with natural skin moisturizer such as aloe vera is recommended to use. aloe vera will help prevent skin irritation.
 2. “Don’t (be) weak” is to strengthen the body’s immunity by
  • Exercise regularly
  • Get enough sleep. If you can’t sleep well, it is recommended to use natural products before using chemical drugs to help sleep such as “Baganna N” “Baganna N” is a 100% natural medicine which has properties to alleviate sleep disorders. It has been passed FDA registration as an herbal medicine and passed testing for germs and contaminant according to standards of pharmaceutical manufacturer.
  • Eat healthy foods, such as vegetables and fruits, in order to receive enough nutrients and vitamins.
  • Take natural supplements that have properties to help strengthen immunity such as BRJ. It is a natural supplement composed of ginseng, black galingale, black pepper, which have properties to strengthen immunity. BRJ has been passed FDA registration as natural supplement.
 1. “Don’t wait” is getting treatment as soon as possible when symptoms begin.
  • When we have symptoms such as fever, we should be treated by getting enough rest, drinking enough water and taking anti-fever medicine such as Antipyretic capsule.
  • Piyawat Clinic’s Antipyretic capsule has been developed using 100% natural ingredients. The selected ingredients have scientific researches supporting for anti-inflammatory and immunomodulatory properties which results in the antipyretic and anti-viral effects. Antipyretic capsule has been passed FDA registration as an herbal medicine. This herbal medicine has been tested for germs and contaminant according to standards of pharmaceutical manufacturer.
  • If you have received basic treatment and do not get improve. You should consult a doctor.

ピヤワットクリニックの解熱カプセルは

Click for English

現在、コロナウィルス感染症(COVID19)、インフルエンザA型、季節性インフルエンザを含む感染症が流行し、誰もが気の休まらない状況です。今のところ、コロナウィルス感染症(COVID-19)を予防するワクチンはありません。感染症に対処する為に1番必要な事は、

【自分自身を守ること】です。

もし、感染した場合は、自身の免疫力を向上させることによって、細菌感染を弱めることができます。

 

ピヤワットクリニックの解熱カプセルは、100%天然由来成分を使用し、開発されました。 厳選された成分は、抗炎症や免疫調整の特性を科学的に研究し、解熱と抗ウイルスへの効果があるという結果が出ています。

 

原材料:ホワイトサンダルウッド(Tarenna hoaensis)、レッドサンダルウッド(Dracaena cochinchinensis)、Gymnopetalum chinense、イボツヅラフジ(Tinospora crispa)、ナガエカサ(Eurycoma longifolia Jack)、等

 

[使用方法] 発熱の症状が出始めに、薬を服用してください。

 (投与量)

 • 成人または12歳以上: 毎食前および就寝前、1日4回 3カプセルを服用
 • 6〜12歳の小児: 毎食前および就寝前、1日4回 1〜2カプセルを服用

 

この解熱カプセルは、製薬メーカーの基準に従って細菌と汚染物質についてテストされ、漢方薬としてUS FDA(米国食品医薬品局)に認証されています。

Piyawat Clinic’s Antipyretic Capsule

At this time, everyone is worried about the outbreak, including COVID-19, influenza A and seasonal flu. There are currently no vaccines to prevent COVID-19. The best way to deal with infectious diseases is to protect yourself. If you get infected with these germs, they can be destroyed by improving your own immunity.

Piyawat Clinic’s Antipyretic capsule has been developed using 100% natural ingredients. The selected ingredients have scientific researches supporting for their anti-inflammatory and immunomodulatory properties which results in the antipyretic and anti-viral effects.

Ingredients: White Sandalwood (Tarenna hoaensis), Red Sandalwood (Dracaena cochinchinensis), Gymnopetalum chinense, Tinospora crispa, Eurycoma longifolia Jack and other drugs.

Instructions for use: take the medicine when started having symptoms such as fever

Dosage

 • Adults or children over 12 year old take 3 capsules 4 times a day before breakfast – lunch – dinner and before bedtime.
 • Children aged 6-12 years take 1-2 capsules at a time, 4 times a day before breakfast-lunch-dinner and before bedtime

Antipyretic capsule has been passed FDA registration as an herbal medicine. This herbal medicine has been tested for germs and contaminant according to standards of pharmaceutical manufacturer.

Price 790 THB (Bottle 60 capsules)