สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำ HIFU หรือ ULTHERA

บทความโดย นพ.ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ พญ.ทิวานันท์ พรหมวรานนท์
HIFU ULTHERA
HIFU ULTHERA

♦HIFU และ ULTHERA คืออะไร
     HIFU และ ULTHERA คือ เครื่องมือที่ปล่อยคลื่น ultrasound แบบแม่นยำ (focus ultrasound) ลงสู่เนื้อเยื่อในผิวหนังชั้นลึก เพื่อยกกระชับผิว


♦มีกลไกการทำงานอย่างไร
    HIFU และULTHERA จะปล่อยคลื่น focus ultrasound จุดเล็กๆ เพื่อกระตุ้นผิวหนังให้เกิดการซ่อมแซมและการสร้างเส้นใย collagen ขึ้นใหม่

♦HIFU และ ULTHERA เหมือนกันหรือไม่
    ไม่เหมือนกัน โดย ULTHERA เป็นเครื่องยกกระชับผิวโดยใช้ focus ultrasound เป็นเครื่องต้นฉบับที่ได้รับการรับรองจาก อย.ของสหรัฐอเมริกา (US FDA) ซึ่ง ULTHERA จะมีหน้าจอที่ทำให้แพทย์ผู้ทำการรักษาสามารถเห็นความลึกของเนื้อเยื่อในชั้นใต้ผิวหนังได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถเลือกใช้ตำแหน่งและระดับความลึกของการปล่อยพลังงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดีที่สุด

♦ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อผลการรักษา
    1.เครื่องมือที่ใช้
       HIFU จะมีหลายยี่ห้อ หลายเกรด ซึ่งเครื่อง HIFU แต่ละแบบจะมีประสิทธิภาพในการยกกระชับผิวแตกต่างกันไป รุ่นใหม่ๆก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น รวมถึงการลดลงของความเจ็บระหว่างทำการรักษา เช่นเดียวกับ ULTHERA เครื่องและเทคนิกการรักษาแบบใหม่จะช่วยลดความรู้สึกเจ็บขณะทำลงได้

    2.ความเชี่ยวชาญของแพทย์
       ทั้ง HIFU และ Ulthera ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ทำการรักษา การใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันโดยแพทย์คนละคน อาจได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้

    3.สภาพผิว
       HIFU และ ULTHERA กระตุ้นให้เกิดการสร้าง collagen และเกิดการซ่อมแซมตัวเองของผิวหนัง ในผิวคนที่อายุมากซึ่งมีคุณภาพไม่ดีและความสามารถในการซ่อมแซมแย่ลง การใช้วิตามินและโกรทแฟคเตอร์ (Growth factor)ร่วมด้วยในการรักษาจะช่วยทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น อาหารเสริมจากที่สกัดจากธรรมชาติที่มีส่วนช่วยเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตและกระตุ้นการสร้าง collagen จะช่วยให้เกิดการยกกระชับและการฟื้นฟูสภาพผิวให้ดียิ่งขึ้น

♦ผลลัพธ์ในเรื่องการยกกระชับจากการรักษาด้วย HIFU และ Ulthera จะอยู่ได้นานเท่าไหร่
     ตามทฤษฎีแล้วผลลัพธ์จากการทำ HIFU จะอยู่ได้นาน 6-9 เดือน ในขณะที่ Ulthera จะอยู่ได้นาน 1 ปี แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในทางปฏิบัติ ผลลัพธ์จากการทำ HIFU อยู่ได้นานเพียง 3-4 เดือน และ Ulthera อยู่ได้นาน 6-9 เดือน ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพผิวและ life styleซึ่งมีผลต่อการเสื่อมของผิวหนังของแต่ละคน

♦ภายหลังการทำ HIFU หรือ ULTHERA ต้องดูแลตนเองอย่างไร
     แม้ว่าผลลัพธ์จากการรักษาด้วย HIFU และ Ulthera จะอยู่ได้นานหลายเดือน แต่ยังคงแนะนำให้มารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การทำเลเซอร์ที่ช่วยรักษาเม็ดสีและริ้วรอยตื้นๆที่ผิวหนังชั้นบน การรักษาด้วยเครื่องมือที่ช่วยในการยกกระชับผิวร่วมกับโกรทแฟคเตอร์ที่จะช่วยกระตุ้นการสร้าง collagen และให้ผลลัพธ์ในการยกกระชับที่ดียิ่งขึ้น

♦ควรเริ่มรักษาด้วยHIFU หรือ ULTHERAเมื่อไหร่
    ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าสภาพผิวมีผลต่อการยกกระชับ ดังนั้นจึงควรรักษาให้เร็วที่สุดที่สามารถทำได้ หากผิวหนังหย่อนคล้อยไม่มากก็จะสามารถยกกระชับผิวได้ดีและผลลัพธ์อยู่ได้นานกว่า

♦เราจะเริ่มอย่างไรดี
    สิ่งแรกที่แนะนำว่าควรทำคือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาผิวและวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published.