HIFU review

 • What is HIFU?

  HIFU(High-Intensity Focused Ultrasound) is one of the most innovative non-invasive technologies used high frequency ultrasound energy to stimulate skin rejuvenation, collagen and elastin synthesis. Several studies reported satisfactory results using HIFU for lifting or tightening of the lax skin.

 • Can HIFU Therapy rejuvenate the skin?

  Yes, there are several studies reported satisfactory results using HIFU for lifting or tightening of the lax skin.

 • Is HIFU painful?

  All area of face is not equal term in pain sensation. Some area such as forehead may have little pain but most area are not. Normally patients feel comfortable during HIFU treatment without numbing cream.

 • HIFU Pros

  HIFU is non-invasive treatment. After HIFU treatment, patient can go shopping or working without downtime (no wound, no bruise)

 • HIF Cons

  HIFU has many factors effect treatment results.
  1. There are many models of HIFU in the market. Each model has different energy output that effect treatment results.
  2. The treatment result also depends on doctor’s technique and experience. That means the machine may show different result if the HIFU treatment is done by different doctors.

 • Where should we get HIFU treatment?

  Because there are many HIFU models and the treatment results depend on the technique, so you should be done in the standard clinic with experienced doctor.

 • HIFU price

  The HIFU price is in the wide range around 7,000-50,000 Baht depended on machine model, doctor’s experience and service level.

 • HIFU Review

  Dr.Piyawat Poomsuwan reviews studies in effectiveness and safety of HIFU.
  1. Ultrasound(HIFU) appears to be a safe and effective modality for facial tightening.
  (from Journal of American Academy Dematology,2010;62:262-4)
  2. Intense focused ultrasound can be used as a non-invasive skin tightening technique in Asian patients. It induced collagen generation in the dermis and fat layers and was effective and safe in our study population. (from Journal of Cosmetic and Laser Therapy,2012;14:290-295)
  3. Ultrasound(HIFU) can be effective and safe in the treatment of decreased laxity of the lower eyelids. (from Journal of Cosmetic and Laser Therapy,2012;14:290-295)
  4. HIFU affects deep tissues and impacts focal regions. Monopolar RF also affects deep tissues, but impacts diffuse regions. (from Journal of Cosmetic and Laser Therapy,2015;17:230-236)
  5. HIFU devices tested can be used safely and effectively for facial tightening. (from Journal of Cosmetic and Laser Therapy,2016;18:252-256)

 • HIFU review case

  Dr.Piyawat Poomsuwan retrospectively studied his own 15 patients treated with HIFU. The study compare patients’ picture taken at Day 0(1st HIFU) and 8 weeks after HIFU. To prevent the technique factor that effect the results, Dr.Piyawat Poomsuwan did HIFU treatment for all patients. To prevent the bias, another doctor, who have experience in dermatological research, compare before-after pictures to evaluate HUFU results by scoring 1-5. 1 is no improvement. 2 is little improvement. 3 is moderate improvement. 4 is good improvement. 5 is excellent improvement
  The study show : moderate improvement 1 case, Good improvement 5 cases and excellent improvement 9 cases.
  We show sample in our study. The pictures are allowed from the patient to show.

HIFU ไฮฟู

Click here for English

HIFU ไฮฟู คือ

HIFU ย่อมาจาก High -Intensity Focused Ultrasound เป็นการใช้คลื่นเสียงอัลตราซาวด์ลงสู่ใต้ผิวหนังเพื่อทำให้เกิดการซ่อมแซมผิว กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเส้นใยอีลาสติน ซึ่งจะทำให้เกิดการตึงและยกกระชับขึ้น

HIFU ไฮฟู หน้าเรียว กระชับ ได้จริงหรือ

จากผลการทดลองจริงพบว่า HIFU (ไฮฟู) ทำให้เกิดการยกกระชับ ริ้วรอยลดลงรูขุมขนกระชับขึ้น และมีการเสริมเส้นใยใหม่คอลลาเจนได้จริง

HIFU ไฮฟู  เจ็บไหม

HIFU Therapy ถือเป็น Treatment ที่ไม่เจ็บ ระหว่างทำจะรู้สึกจี๊ดๆเบาๆบนผิวหน้า โดยบางคนอาจไม่รู้สึกอะไรเลย บางคนจะรู้สึกเสียวๆเล็กน้อยบริเวณฟันหรือโหนกแก้ม 

HIFU ไฮฟู ข้อดี

HIFU เป็น Treatment ที่ไม่ต้องพักหน้า,ไม่มีรอยช้ำ,ไม่มีแผล หลังจากทำเสร็จสามารถไปออกงานหรือเดินชอปปิ้งต่อได้เลย

HIFU  ไฮฟู ข้อเสีย

HIFU มีความแปรผันในผลการรักษาอย่างมาก เนื่องจาก
1) มีเครื่องในท้องตลาดหลายชนิด ที่ชื่อว่า HIFU เหมือนๆกันแต่ประสิทธิภาพในการปล่อยพลังงานแตกต่างกันอย่างมาก
2) อาศัยเทคนิคและประสบการณ์ในการยิง คือ แม้ว่าแพทย์ 2 คนใช้เครื่อง HIFU เครื่องเดียวกัน ก็ได้ผลการรักษาที่ต่างกัน

HIFU ไฮฟู ที่ไหนดี

เนื่องจากที่กล่าวมาแล้วว่า HIFU มีเครื่องหลายชนิด และการรักษาขึ้นกับเทคนิคของแพทย์แต่ละท่าน โดยจะเคยได้ยินว่า ทำแล้วได้ผลดี หรือทำแล้วไม่เห็นผลอะไรเลย จึงควรทำในคลินิกที่ได้มาตรฐาน และแพทย์มีประสบการณ์

HIFU ไฮฟู  ราคา/โปรโมชั่น

ในปัจจุบัน HIFU มีราคาตั้งแต่ครั้งละ 7,000 บาท – 50,000 บาท โดยความแตกต่างของราคาอาจขึ้นกับชนิดของเครื่อง HIFU ประสบการณ์แพทย์ และระดับของการบริการในแต่ละที่

HIFU Review ไฮฟู รีวิว

หมอได้ทำสรุปงานวิจัยเกี่ยวกับ HIFU ไว้สั้นๆดังนี้
1.อัลตราซาวด์ (HIFU) มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการกระชับผิวหน้า (จาก Journal of American Academy Dematology,2010;62:262-4)
2.อัลตราซาวด์ (HIFU) มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการกระชับผิวและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน (จาก Journal of Cosmetic and Laser Therapy,2015;17:200-203)
3.อัลตราซาวด์ (HIFU) มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการลดความหย่อนคล้อยของเปลือกตาล่างและเพิ่มการสร้างคอลลาเจน (จาก Journal of Cosmetic and Laser Therapy,2012;14:290-295)
4.อัลตราซาวด์ (HIFU) ทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนในผิวหนังแท้ได้ดีกว่า Monopolar RF (จาก Journal of Cosmetic and Laser Therapy,2015;17:230-236)
5.HIFU มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการกระชับผิวหน้า (จาก Journal of Cosmetic and Laser Therapy,2016;18:252-256)

HIFU review case ไฮฟู รีวิวผลการรักษา

นพ.ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ ได้ทำการศึกษาย้อนหลัง โดยการเปรียบเทียบภาพถ่ายคนไข้จำนวน 15คนที่ได้รับการรักษาด้วย HIFU ทำการเปรียบเทียบภาพถ่ายวันที่เริ่มทำ HIFUครั้งแรก และภาพถ่ายหลังจากทำHIFU 8สัปดาห์ โดยให้คะแนน 1-5 คือ 1=ไม่พบการเปลี่ยนแปลง(0%), 2=ดีขึ้นเล็กน้อย(1-25%), 3=ดีขึ้นปานกลาง(25-50%), 4=ดีขึ้น(50-75%), 5=ดีขึ้นมาก(>75%) การประเมิณทำโดยแพทย์ที่ไม่ได้เป็นผู้ทำHIFUให้คนไข้

ผลการศึกษาพบว่า 1 เคส:ดีขึ้นปานกลาง(25-50%), 5 เคส: ดีขึ้น(50-75%) และ 9 เคส:ดีขึ้นมาก(>75%)

เราได้แสดงภาพตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากคนไข้มาในทีนี้ด้วย

วิธีเลือกครีมบำรุงผิวหน้า (โดย นพ.ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ)

ใช้หลักการจำง่ายๆ คือ ร-อ-ล-ธรรมชาติ

 1. ร คือ เร็ว ให้ระวังผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์เห็นผลเร็วผิดปกติ เช่น ผิวขาวเร็ว ฝ้าจางเร็วภายในไม่กี่วัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องพึงระวัง เพราะแม่แต่การทำเลเซอร์ กระและฝ้าจะจางลงต้องใช้เวลา 2สัปดาห์
 2. อ คือ อย. ให้ดูเลขจดแจ้ง อย. ทุกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องจะต้องมีเลขจดแจ้ง แต่เลขจดแจ้งนี้ก็อาจเป็นเลขปลอมได้เราสามารถตรวจสอบเลขนี้ได้โดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซท์ของอย. https://oryor.com/oryor2015/check_product.php (รายละเอียดด้านล่าง)สามารถใส่เลขจดแจ้งที่เขียนอยู่บนผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบได้
 3. ล คือ แหล่งที่ซื้อ เนื่องจากมีสินค้าปลอมและเลียนแบบอยู่ในท้องตลาด การซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เชื่อถือได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ
 4. ธรรมชาติ คือ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หากเลือกได้แนะนำให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ซึ่งบางชนิดยังไม่ทราบผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว ต่างจากสารจากธรรมชาติซึ่งมีการใช้มานานเป็นร้อยปี และบางชนิดอาจเป็นอาหารที่เรากินอยู่ประจำ เช่น มะเขือเทศ แตงกวา

วิธีตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์

 1. สามารถคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลย https://oryor.com/oryor2015/check_product.php หรือ เข้า Google พิมพ์ อย แล้วกดเพื่อค้นหา เลือก  “ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์” ตามภาพ เพื่อเข้าสู่ website

2. กรณีตรวจสอบเครื่องสำอาง ให้เลือกที่ “เครื่องสำอาง” แล้วพิมพ์ เลขที่ใบรับแจ้งซึ่งดูได้จากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางตามตัวอย่าง แล้วคลิก “ค้นหา”

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดูเลขจดแจ้งที่ฉลาก

3. ผลการค้นหาแสดงดังภาพ แสดงชื่อผู้รับอนุญาตในการผลิต ตรงกับบนบรรจุภัณฑ์ และสถานะ “คงอยู่” แสดงว่าผลิตภัณฑ์มี อย. ถูกต้อง

 

เทปสัมภาษณ์เรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว รายการชีวิตชีวา ทางช่อง 3

(แตะที่ภาพเพื่อชนเทปรายการ)